DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Thủ tướng chỉ đạo báo cáo tình hình cơ cấu lại DNNN, 8 tháng đầu năm 2023

Ngày 27/10/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn 1026/TTg-ĐMDN năm 2023 về việc tình hình cơ cấu lại DNNN, 8 tháng đầu năm 2023 và nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN giai đoạn 2021-2025.
 
Theo đó, thủ tướng chỉ đạo báo cáo tình hình cơ cấu lại DNNN, 8 tháng đầu năm 2023 và nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về NSNN như sau:
 
thu-tuong-chi-dao-bao-cao-tinh-hinh-co-cau-lai-dnnn-8-thang-dau-nam-2023
 
(1) Doanh nghiệp nhà nước nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ đã được giao
 
Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nghiêm túc, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao dưới đây, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành theo quy định:
 
- Cơ cấu lại DNNN theo Đề án “Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” (ban hành theo Quyết định 360/QĐ-TTg năm 2022).
 
- Sắp xếp lại, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 (ban hành theo Quyết định 1479/QĐ-TTg năm 2022).
 
- Trình ban hành Danh mục và thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định 26/2021/QĐ-TTg năm 2021Nghị định 150/2020/NĐ-CP.
 
(2) Trong tháng 10/2023 phải các văn bản thực hiện kế hoạch sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước
 
- Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 1479/QĐ-TTg năm 2022, khẩn trương có văn bản trong tháng 10/2023 đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các kế hoạch sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 theo quy định; tổng kết tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/01/2024.
 
- Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2023, không để chậm trễ hơn:
 
+ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2019/NĐ-CP theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo 359/TB-VPCP năm 2023.
 
+ Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 26/2021/QĐ-TTg năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo 385/TB-VPCP năm 2023.
 
+ Việc hoàn thiện báo cáo về việc hướng dẫn hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2021/QĐ-TTg năm 2021 (nếu thấy cần thiết) theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo 298/TB-VPCP năm 2023.
 
(3) Khẩn trương ban hành có văn bản sửa đổi, bổ sung quy định doanh nghiệp nhà nước
 
- Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 360/QĐ-TTg năm 2022, khẩn trương có văn bản trong tháng 10/2023 đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về việc xây dựng, phê duyệt, triển khai Đề án cơ cấu lại của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025; tổng kết tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/01/2024.
 
- Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trước ngày 10/11/2023, không để chậm trễ hơn, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) các Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Công văn 4083/VPCP-ĐMDN năm 2023.
 
- Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến Bộ KH&ĐT (tại Công văn 7656/BKHĐT-PTDN năm 2023), cập nhật đầy đủ số liệu các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT để thống nhất, hoàn thiện đề xuất về phương án điều chỉnh ngân sách liên quan đến nguồn thu từ bán vốn nhà nước.
 
Thực hiện theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước 2015, các Nghị định của Chính phủ: Nghị định 45/2017/NĐ-CP, Nghị định 148/2021/NĐ-CP và pháp luật liên quan. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, bổ sung ý kiến của các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan theo quy định, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023. 
 
Xem thêm Công văn 1026/TTg-ĐMDN năm 2023 ban hành ngày 27/10/2023.
  •  121
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…