DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Tập hợp văn bản hướng dẫn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

>>> Danh mục 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất

>>> Bãi bỏ 30 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 01/01/2017

Một tín hiệu đáng mừng cho cuộc chiến loại bỏ giấy phép con là tại phiên họp Quốc hội thứ 2, khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật đầu tư 2014. Theo đó, chỉ còn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Tại Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 có quy định đối với điều kiện kinh doanh đó là chỉ được quy định tại các Luật, Pháp lệnh, Nghị định và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện kinh doanh.

Đồng thời, tại Khoản 3 Điều 74 Luật này có quy định kể từ ngày 01/7/2016, các văn bản quy định điều

kiện kinh doanh do Bộ, cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đều hết hiệu lực.

Tập hợp văn bản hướng dẫn 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Do vậy, để giúp các bạn thuận tiện theo dõi, sau đây, Dân Luật sẽ tập hợp lại các văn bản hướng dẫn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo đúng tinh thần Luật đầu tư 2014 nêu trên (bao gồm Luật, Pháp lệnh, Nghị định và Điều ước quốc tế):

STT

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Văn bản hướng dẫn

1

Sản xuất con dấu

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

2

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

3

Kinh doanh các loại pháo, trừ pháo nổ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

4

Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị

Nghị định 66/2017/NĐ-CP 

5

Kinh doanh súng bắn sơn

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

6

Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

7

Kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

8

Kinh doanh dịch vụ xoa bóp

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

9

Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

10

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

 

11

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

12

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Luật phòng cháy chữa cháy sửa đổi 2013

Nghị định 79/2014/NĐ-CP

13

Hành nghề luật sư

Luật Luật sư 2006

Luật Luật sư sửa đổi 2012

Nghị định 123/2013/NĐ-CP

14

Hành nghề công chứng

Luật công chứng 2014

Nghị định 29/2015/NĐ-CP

15

Hành nghề giám định tư pháp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, bản quyền tác giả

Nghị định 62/2016/NĐ-CP

16

Hành nghề đấu giá tài sản

Luật đấu giá tài sản 2016

Nghị định 62/2017/NĐ-CP 

17

Hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại

Luật trọng tài thương mại 2010

18

Hành nghề thừa phát lại

 

19

Hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản

Luật phá sản 2014

Nghị định 22/2015/NĐ-CP

20

Kinh doanh dịch vụ kế toán

Luật kế toán 2015

21

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Nghị định 84/2016/NĐ-CP

22

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Luật quản lý thuế 2006

Luật quản lý thuế sửa đổi 2012

23

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan

Luật hải quan 2014

24

Kinh doanh hàng miễn thuế

Nghị định 68/2016/NĐ-CP

25

Kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ

Nghị định 68/2016/NĐ-CP

26

Kinh doanh địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Nghị định 68/2016/NĐ-CP

27

Kinh doanh chứng khoán

Luật chứng khoán 2006

Nghị định 86/2016/NĐ-CP

28

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác

Luật chứng khoán 2006

Nghị định 86/2016/NĐ-CP

29

Kinh doanh bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

30

Kinh doanh tái bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

31

Môi giới bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

32

Đại lý bảo hiểm

Nghị định 73/2016/NĐ-CP

33

Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

Luật giá 2012

Nghị định 89/2013/NĐ-CP

34

Kinh doanh xổ số

Nghị định 30/2007/NĐ-CP

Nghị định 78/2012/NĐ-CP

35

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

36

Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Nghị định 69/2016/NĐ-CP

37

Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Nghị định 88/2014/NĐ-CP

38

Kinh doanh casino

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 03/2017/NĐ-CP

39

Kinh doanh đặt cược

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 06/2017/NĐ-CP

40

Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện

Nghị định 88/2016/NĐ-CP

41

Kinh doanh xăng dầu

Nghị định 83/2014/NĐ-CP

42

Kinh doanh khí

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 19/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

43

Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG)

Nghị định 19/2016/NĐ-CP

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

44

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Luật thương mại 2005

Nghị định 20/2006/NĐ-CP

Nghị định 120/2011/NĐ-CP

Nghị định 125/2014/NĐ-CP

45

Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm cả hoạt động tiêu hủy)

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

46

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Nghị định 76/2014/NĐ-CP

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

47

Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

48

Kinh doanh dịch vụ nổ mìn

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

49

Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Công ước Quốc tế về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học

Nghị định 38/2014/NĐ-CP

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

Nghị định 113/2017/NĐ-CP

50

Kinh doanh rượu

Nghị định 105/2017/NĐ-CP

51

Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

Nghị định 67/2013/NĐ-CP

Nghị định 106/2017/NĐ-CP

52

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

 

53

Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa

Nghị định 158/2006/NĐ-CP

54

Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập khẩu điện, tư vấn chuyên ngành điện lực

Nghị định 137/2013/NĐ-CP

55

Xuất khẩu gạo

Nghị định 109/2010/NĐ-CP

56

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

57

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

58

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

59

Nhượng quyền thương mại

Nghị định 35/2006/NĐ-CP

60

Kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc

Nghị định 163/2017/NĐ-CP

61

Kinh doanh khoáng sản

Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

62

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

Nghị định 39/2009/NĐ-CP

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

63

Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định 23/2007/NĐ-CP

64

Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

Nghị định 42/2014/NĐ-CP

65

Hoạt động thương mại điện tử

Nghị định 52/2013/NĐ-CP

66

Hoạt động dầu khí

Luật dầu khí 1993

Luật dầu khí sửa đổi 2008

Nghị định 95/2015/NĐ-CP

67

Kiểm toán năng lượng

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 2010

68

Hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Nghị định 143/2016/NĐ-CP

69

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Luật giáo dục nghề nghiệp 2014

Nghị định 49/2018/NĐ-CP 

70

Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ năng nghề

Nghị định 31/2015/NĐ-CP

71

Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

72

Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

73

Kinh doanh dịch vụ việc làm

Nghị định 52/2014/NĐ-CP

74

Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006

Nghị định 126/2007/NĐ-CP

75

Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện

Nghị định 147/2003/NĐ-CP

Nghị định 94/2011/NĐ-CP

76

Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động

Nghị định 55/2013/NĐ-CP

Nghị định 73/2014/NĐ-CP

77

Kinh doanh vận tải đường bộ

Luật giao thông đường bộ 2008

Nghị định 86/2014/NĐ-CP

78

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô

 

79

Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô

 

80

Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nghị định 63/2016/NĐ-CP

81

Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô

Nghị định 65/2016/NĐ-CP

82

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông

Nghị định 64/2016/NĐ-CP

83

Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe

Nghị định 65/2016/NĐ-CP

84

Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

Nghị định 64/2016/NĐ-CP

85

Kinh doanh vận tải đường thủy

Nghị định 110/2014/NĐ-CP

86

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa

Bộ luật hàng hải 2015

Nghị định 111/2016/NĐ-CP

87

Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa

Luật giao thông đường thủy nội địa 2004

Nghị định 78/2016/NĐ-CP

88

Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Bộ luật hàng hải 2015

Nghị định 29/2017/NĐ-CP

89

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Nghị định 70/2016/NĐ-CP

90

Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển

Bộ luật hàng hải 2015

Nghị định 160/2016/NĐ-CP

91

Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển

Bộ luật hàng hải 2015

Nghị định 160/2016/NĐ-CP

92

Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Bộ luật hàng hải 2015

93

Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển

Bộ luật hàng hải 2015

94

Kinh doanh khai thác cảng biển

Nghị định 37/2017/NĐ-CP

95

Kinh doanh vận tải hàng không

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

96

Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

97

Kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Nghị định 42/2016/NĐ-CP

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

98

Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

99

Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

100

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Nghị định 92/2016/NĐ-CP

101

Kinh doanh vận tải đường sắt

Nghị định 14/2015/NĐ-CP

102

Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt

Nghị định 14/2015/NĐ-CP

103

Kinh doanh đường sắt đô thị

Nghị định 14/2015/NĐ-CP

104

Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức

Nghị định 87/2009/NĐ-CP

Nghị định 89/2011/NĐ-CP

105

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm

Nghị định 86/2014/NĐ-CP

Nghị định 104/2009/NĐ-CP

Nghị định 29/2005/NĐ-CP

Nghị định 60/2016/NĐ-CP

106

Kinh doanh vận tải đường ống

 

107

Kinh doanh bất động sản

Nghị định 76/2015/NĐ-CP

108

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản

Nghị định 79/2016/NĐ-CP

109

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Nghị định 79/2016/NĐ-CP

110

Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

111

Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

112

Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

113

Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

114

Kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

115

Hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

116

Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

117

Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Luật xây dựng 2014

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

118

Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Nghị định 62/2016/NĐ-CP

119

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Luật nhà ở 2014

120

Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng

Nghị định 23/2016/NĐ-CP

121

Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng

Luật xây dựng 2014

 

122

Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện

Luật quy họach đô thị 2009

Nghị định 59/2015/NĐ-CP

123

Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP

124

Kinh doanh dịch vụ bưu chính

Luật bưu chính 2010

Nghị định 47/2011/NĐ-CP

125

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Luật viễn thông 2009

Nghị định 81/2016/NÐ-CP

126

Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số

Luật giao dịch điện tử 2005

Nghị định 26/2007/NĐ-CP

Nghị định 106/2011/NĐ-CP

127

Hoạt động của nhà xuất bản

Luật xuất bản 2012

Nghị định 195/2013/NĐ-CP

128

Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

129

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Luật xuất bản 2012 

Nghị định 195/2013/NĐ-CP

130

Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội

Nghị định 72/2013/NĐ-CP

131

Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

Nghị định 72/2013/NĐ-CP

132

Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Nghị định 06/2016/NĐ-CP

133

Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Nghị định 72/2013/NĐ-CP

134

Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài

Nghị định 187/2013/NĐ-CP

135

Kinh doanh dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động, mạng Internet

Nghị định 72/2013/NĐ-CP

136

Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn"

Nghị định 72/2013/NĐ-CP

137

Kinh doanh sản phẩm và dịch vụ an toàn thông tin mạng

Luật an toàn thông tin mạng 2015

Nghị định 108/2016/NĐ-CP

138

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

Nghị định 58/2016/NĐ-CP

139

Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

140

Hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

141

Hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

142

Hoạt động của cơ sở giáo dục đại học

Luật giáo dục đại học 2012

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

143

Hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, phân hiệu cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

Nghị định 73/2012/NĐ-CP

Nghị định 124/2014/NĐ-CP

144

Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

145

Hoạt động của các trường chuyên biệt

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

146

Hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài

Nghị định 73/2012/NĐ-CP

Nghị định 48/2015/NĐ-CP

147

Kiểm định chất lượng giáo dục

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

148

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Nghị định 46/2017/NĐ-CP

149

Khai thác thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

150

Kinh doanh thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

151

Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thức ăn chăn nuôi

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

Nghị định 39/2017/NĐ-CP

152

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

Nghị định 39/2017/NĐ-CP

153

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

154

Kinh doanh đóng mới, cải hoán tàu cá

 

155

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục của Công ước CITES

Nghị định 82/2006/NĐ-CP

Nghị định 98/2011/NĐ-CP

156

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm không quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Nghị định 82/2006/NĐ-CP

Nghị định 98/2011/NĐ-CP

157

Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

158

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh và nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Nghị định 82/2006/NĐ-CP

 

159

Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES

Nghị định 82/2006/NĐ-CP

 

160

Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại

Nghị định 32/2006/NĐ-CP

161

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

162

Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

163

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

164

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Luật bảo vệ kiểm dịch thực vật 2013

165

Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

166

Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật về thú y

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

167

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

168

Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

169

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản)

Nghị định 35/2016/NĐ-CP

170

Kinh doanh chăn nuôi tập trung

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

171

Kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

172

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

173

Kinh doanh dịch vụ cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

 

174

Kinh doanh phân bón

Nghị định 202/2013/NĐ-CP

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

175

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

Nghị định 77/2016/NĐ-CP

176

Kinh doanh giống cây trồng, giống vật nuôi

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

177

Kinh doanh giống thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

178

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống cây trồng, giống vật nuôi

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

179

Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

180

Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Nghị định 66/2016/NĐ-CP

181

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Nghị định 69/2010/NĐ-CP

Nghị định 108/2011/NĐ-CP

182

Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009

Nghị định 87/2011/NĐ-CP

183

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV

Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 2006

Nghị định 75/2016/NĐ-CP

184

Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô

Nghị định 118/2016/NĐ-CP

185

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi

 

186

Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm

Nghị định 103/2016/NĐ-CP

187

Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng

Nghị định 104/2016/NĐ-CP

188

Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Nghị định 90/2016/NĐ-CP

189

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

190

Kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Nghị định 10/2015/NĐ-CP

Nghị định 98/2016/NĐ-CP

191

Kinh doanh dược

Luật dược 2016 

Nghị định 102/2016/NĐ-CP

192

Sản xuất mỹ phẩm

Nghị định 93/2016/NĐ-CP

193

Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế

Nghị định 91/2016/NĐ-CP

Nghị định 113/2017/NĐ-CP

194

Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế

Nghị định 67/2016/NĐ-CP

195

Kinh doanh trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

196

Hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

197

Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế

Nghị định 36/2016/NĐ-CP

198

Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ (bao gồm: giám định về quyền tác giả và quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp và giám định về quyền đối với giống cây trồng)

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Nghị định 119/2010/NĐ-CP

199

Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc bức xạ

Luật năng lượng nguyên tử 2008

200

Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Luật năng lượng nguyên tử 2008

201

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007

Nghị định 107/2016/NĐ-CP

202

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Luật đo lường 2011

Nghị định 105/2016/NĐ-CP

203

Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nghị định 87/2016/NÐ-CP

204

Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ

Luật chuyển giao công nghệ 2006

Nghị định 133/2008/NĐ-CP

205

Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ

Luật sở hữu trí tuệ 2005

Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Nghị định 122/2010/NĐ-CP

Nghị định 88/2010/NĐ-CP

Nghị định 100/2006/NĐ-CP

Nghị định 85/2011/NĐ-CP

206

Kinh doanh dịch vụ sản xuất, phát hành và phổ biến phim

Luật điện ảnh 2006

Luật điện ảnh sửa đổi 2009

Nghị định 54/2010/NĐ-CP

207

Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật

Nghị định 61/2016/NĐ-CP

208

Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án hoặc tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích

Nghị định 61/2016/NĐ-CP

209

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

210

Kinh doanh dịch vụ lữ hành

Luật du lịch 2005

Nghị định 92/2007/NĐ-CP

Nghị định 180/2013/NĐ-CP

211

Kinh doanh hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Luật thể dục thể thao 2006

Nghị định 106/2016/NĐ-CP

212

Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu

Nghị định 79/2012/NĐ-CP

Nghị định 15/2016/NĐ-CP

213

Kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Nghị định 103/2009/NĐ-CP

Nghị định 79/2012/NĐ-CP

Nghị định 01/2012/NĐ-CP

Nghị định 15/2016/NĐ-CP

214

Kinh doanh dịch vụ lưu trú

Nghị định 96/2016/NĐ-CP

215

Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng

Luật quảng cáo 2012

Nghị định 181/2013/NĐ-CP

216

Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Nghị định 98/2010/NĐ-CP

Nghị định 01/2012/NĐ-CP

217

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; nhập khẩu hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghị định 98/2010/NĐ-CP

Nghị định 01/2012/NĐ-CP

218

Kinh doanh dịch vụ bảo tàng

Nghị định 98/2010/NĐ-CP

Nghị định 01/2012/NĐ-CP

219

Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng trên mạng)

Nghị định 103/2009/NĐ-CP

220

Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

221

Kinh doanh dịch vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nghị định 43/2014/NĐ-CP

222

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

223

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

224

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Nghị định 44/2014/NĐ-CP

225

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Nghị định 45/2015/NĐ-CP

226

Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Nghị định 38/2016/NĐ-CP

227

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất, thăm dò nước dưới đất

Nghị định 60/2016/NĐ-CP

228

Kinh doanh dịch vụ khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Nghị định 201/2013/NĐ-CP

 

229

Kinh doanh dịch vụ điều tra cơ bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước

Nghị định 60/2016/NĐ-CP

230

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Nghị định 158/2016/NĐ-CP

Nghị định 60/2016/NĐ-CP

231

Khai thác khoáng sản

Nghị định 158/2016/NĐ-CP

232

Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

Nghị định 60/2016/NĐ-CP

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

233

Nhập khẩu phế liệu

Luật bảo vệ môi trường

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

234

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Nghị định 127/2014/NĐ-CP

235

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Nghị định 60/2016/NĐ-CP

236

Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại

Luật các tổ chức tín dụng 2010

Nghị định 10/2011/NĐ-CP

237

Hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Luật các tổ chức tín dụng 2010

Nghị định 10/2011/NĐ-CP

Nghị định 39/2014/NĐ-CP

238

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

Luật các tổ chức tín dụng 2010

239

Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Nghị định 101/2012/NĐ-CP

Nghị định 80/2016/NĐ-CP

240

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Nghị định 57/2016/NĐ-CP

241

Hoạt động ngoại hối của tổ chức không phải là tổ chức tín dụng

Nghị định 89/2016/NĐ-CP

242

Kinh doanh vàng

Nghị định 24/2012/NĐ-CP

243

Hoạt động in, đúc tiền

Nghị định 40/2012/NĐ-CP

Lưu ý: Các văn bản quy định chi tiết 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ đựơc điều chỉnh khi có sự thay đổi, do vậy, các bạn vui lòng note lại link bài viết này nhé!

  •  43083
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…