DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022

Bước vào tháng 9/2022, hàng loạt chích sách pháp luật mới sẽ được đưa vào áp dụng thực tiễn. Nổi bật trong số đó có thể kể đến những chính sách về các lĩnh vực: Kế toán, Lao động, Y tế, Thể thao, cụ thể như: hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện; hay thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam,…

1. Áp dụng chế độ kế toán cho các hoạt động xã hội, từ thiện

Được quy định tại Thông tư 41/2022/TT-BTC quy định hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện có hiệu lực từ ngày 01/9/2022, chính sách này có nội dung cụ thể như sau:

Theo Thông tư, tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có các hoạt động liên quan đến vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện đều phải mở sổ kế toán ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo và minh bạch thông tin theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Các tổ chức, cơ quan, đơn vị có các hoạt động xã hội, từ thiện có tổ chức kế toán riêng đối với các hoạt động vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện phải thực hiện mở sổ kế toán ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập báo cáo tài chính đầy đủ, minh bạch theo quy định.

Ngược lại, đối với các tổ chức, cơ quan, đơn vị mà không tổ chức kế toán riêng thì được hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị theo chế độ kế toán hiện hành mà đơn vị đang áp dụng.

Đồng thời, mở sổ chi tiết theo dõi riêng các khoản thu, chi cho các hoạt động từ thiện.

Mở riêng tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận tài trợ bằng tiền

Đơn vị phải ghi chép theo dõi đầy đủ các khoản đã tiếp nhận theo thời gian đóng góp thực tế, chi tiết theo nhà tài trợ.

Đơn vị phải mở riêng tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc để tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, không được sử dụng chung tài khoản với các hoạt động khác của đơn vị.

Đối với khoản tiếp nhận tài trợ bằng hiện vật

Đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm bảo quản an toàn, phân phối kịp thời số hiện vật đến các địa chỉ nhận hỗ trợ.

Đơn vị phải hạch toán ghi chép đầy đủ số hiện vật nhận tài trợ và việc phân phối số hiện vật này trên cơ sở bảng kê, chứng từ có chữ ký của người nhận, xác nhận của đơn vị có trách nhiệm tại địa phương theo quy định của pháp luật.

chinh-sach-moi-thang-9-2022

2. Thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam

Tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 54/2022/QH15 về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

Theo quy định tại Nghị quyết, từ ngày 1/09/2022 mô hình này sẽ chính thức thực hiện thí điểm trên thực tế trong vòng 5 năm đến 01/9/2027.

Trong đó, việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, học nghề ngoài trại giam được quy định như sau:

Số lượng trại giam

Áp dụng đối với không quá một phần ba tổng số trại giam thuộc Bộ Công an và căn cứ vào nguyên tắc, tiêu chí do Chính phủ quy định.

04 nguyên tắc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, học nghề ngoài trại giam

1. Bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; tạo điều kiện giúp phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù;

2. Phạm nhân tham gia hoạt động lao động, hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, được trả một phần công lao động và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự;

3.Thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp;

4. Ngành, nghề tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là ngành, nghề sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước theo quy định của pháp luật.

3. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí

Tiếp theo là chính sách lao động tại Thông tư 12/2022/TT-BCT quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí, có hiệu lực từ ngày 09/9/2022.

Theo đó, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí như sau:

Thời giờ làm việc

- Ca làm việc không quá 12 giờ trong 01 ngày.

- Phiên làm việc tối đa 07 ngày.

Làm thêm giờ

Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc

Bảo đảm tổng số giờ làm việc của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; số giờ làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.

Thời giờ nghỉ ngơi

- Nghỉ trong giờ làm việc

+ Nghỉ trong giờ làm việc tuân thủ quy định tại Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019.

+ Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút.

- Nghỉ chuyển ca; Nghỉ lễ, tết; Nghỉ hàng năm; Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương: Tuân thủ quy định tại Điều 110, Điều 112 và Điều 115 BLLĐ 2019.

- Nghỉ hàng năm tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 BLLĐ 2019. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên.

- Nghỉ chuyển phiên: Sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.

4. Quy định về kê đơn thuốc điện tử

Đây là chính sách y tế được quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BYT về đơn thuốc, kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú và kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử, có hiệu lực từ ngày 15/9/2022. Cụ thể như sau:

Kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo quy định tại Thông tư 27/2021/TT-BYT tiếp tục thực hiện và tuân theo lộ trình được quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BYT như sau:

- Đối với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên: Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2022.

- Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 06 năm 2023

Đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Các Mẫu đơn thuốc quy định tại Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 52/2017/TT-BYT và Mẫu đơn thuốc ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BYT sẽ thay thế bằng Mẫu đơn thuốc quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 04/2022/TT-BYT, bao gồm: Phụ lục I: Mẫu đơn thuốc; Phụ lục II: Mẫu đơn thuốc “N”; Phụ lục III: Mẫu đơn thuốc “H”.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 27/2021/TT-BYT đang sử dụng đơn thuốc bằng bản giấy theo mẫu đơn thuốc quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT và Thông tư 18/2018/TT-BYT được tiếp tục sử dụng bản giấy đã in theo lộ trình quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 04/2022/TT-BYT.

5. Thời gian và quân số được hưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong quân đội

Chính sách này được quy định tại Thông tư 53/2022/TT-BQP về sửa đổi, bổ sung khoản 8 điều 4 và thay thế phụ lục i của Thông tư số 164/2019/tt-bqp ngày 03 tháng 11 năm 2019 của bộ trưởng bộ quốc phòng quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn, tiền thuốc bổ thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong quân đội.

Thông tư này có hiệu lực ngày 02/9/2022, cụ thể quy định:

Về thời gian, quân số được hưởng

- Thời gian, quân số được hưởng thực hiện theo danh sách phê duyệt hoặc quyết định của Tổng Tham mưu trưởng;

- Đối với vận động viên tập trung huấn luyện để tuyển chọn vào đội năng khiếu được Tổng Tham mưu trưởng quyết định thành lập, thời gian được hưởng không quá 60 ngày;

- Vận động viên nghiệp dư chưa đạt đẳng cấp được hưởng theo số ngày thực tế tập luyện."

Điều này thay thế Phụ lục I về mức tiền ăn và tiền thuốc bổ bằng Phụ lục I kèm theo Thông tư 53/2022/TT-BQP.

Xem thêm các chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2022 tại đây.

  •  189
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…