DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đề xuất: Tiếp tục giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí đến hết 2024

Avatar

 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục  tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/27/du-thao-thong-tu-lan-1.docx Dự thảo Thông tư (Lần 1)

Trước đó, Bộ Tài chính đã có Công văn 4646/BTC-CST báo cáo Chính phủ về việc ban hành Thông tư quy định mức một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo trình tự thủ tục rút gọn với nội dung đáng chú ý như:

- Tiếp tục giảm mức thu khoảng 36 khoản phí, lệ phí như năm 2023. 

- Thời gian áp dụng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Theo đó, ngày 21/5/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn 3499/VPCP-KTTH đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định đối với việc ban hành Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo như đề xuất của Bộ Tài chính. Được sự chấp thuận nêu trên, Bộ Tài chính đã có Công văn 4511/BTC-CST đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ đánh giá tình hình thực hiện, rà soát và đề xuất điều chỉnh giảm mức thu các khoản phí, lệ phí thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Tài chính và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư. Cụ thể như sau:

Đề xuất tiếp tục giảm mức thu 36 khoản phí, lệ phí

Dự thảo Thông tư (Lần 1) đề xuất giảm mức thu đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Có thể kể đến một vài khoản phí nổi bật như:

- Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở); Phí thẩm định dự toán xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 27/2023/TT-BTC.

- Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Đề xuất giảm bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) được ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BTC.

- Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB: Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí được ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.

- Phí kiểm định phương tiện PCCC: Giảm 50% mức thu phí quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy được ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BTC.

- Lệ phí cấp Căn cước công dân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.

- Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 36/2022/TT-BTC.

Xem chi tiết Danh sách 36 khoản phí, lệ phí được đề xuất giảm mức thu tại Dự thảo Thông tư (Lần 1): https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/27/du-thao-thong-tu-lan-1.docx

Cạnh đó, Dự thảo Thông tư (Lần 1) cũng nêu rõ một số trường hợp đặc biệt như:

- Đối với Phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại Số thứ tự 35:

+ Tổ chức, cá nhân mà đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư 265/2016/TT-BTCThông tư 11/2022/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của 02 Thông tư này thì sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí đã thu với mức phí theo quy định tại Dự thảo Thông tư (Lần 1) vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tổ chức thu phí sẽ chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho tổ chức, cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo.

- Đối với các dịch vụ quy định thu phí, lệ phí gồm:

+ Cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân.

+ Sở hữu công nghiệp

+ Thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

+ Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB

Nếu sử dụng dịch vụ công trực tuyến được quy định mức thu phí, lệ phí tại Thông tư 63/2023/TT-BTC thì vẫn tiếp tục thực hiện nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Thông tư 63/2023/TT-BTC.

Theo đó, trường hợp Dự thảo Thông tư (Lần 1) được thông qua thì sẽ có tổng là 36 loại phí, lệ phí sẽ được giảm nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh áp dụng từ ngày 01/7/2024 cho đến hết ngày 31/12/2024.

  •  292
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…