DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

08 chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 03/2019

Avatar

 

08 chính sách pháp luật nổi bật có hiệu lực trong tháng 03/2019

Chúng ta đã vừa tận hưởng xong kỳ nghỉ Tết Âm lịch và cũng đã quay lại với công việc thường ngày Tháng 3 tới đây có rất nhiều văn bản có hiệu lực pháp luật  với nhiều lĩnh vực như Dân sự, Hôn nhân gia đình, khoa học công nghệ,... Dưới đây mình sẽ điểm qua 08 chính sách quan trọng mà bạn cần chú ý:

1. Lừa gạt để buộc người khác kết hôn với người nước ngoài có thể bị truy cứu TNHS

Là một trong những nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP về truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp sử dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài

Theo đó nếu người sử dụng thủ đoạn môi giới hôn nhân với người nước ngoài bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua bán người theo quy định tại Điều 150 của Bộ luật Hình sự nếu hành vi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Cưỡng bức, đe dọa hoặc lừa gạt để buộc người khác kết hôn với người nước ngoài và chuyển giao người đó cho người nước ngoài để nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác;

+ Cưỡng bức, đe dọa hoặc lừa gạt để buộc người khác kết hôn với người nước ngoài và chuyển giao người đó cho người nước ngoài bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác;

Ngoài ra Nghị quyết cũng định truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp

+ Sử dụng thủ đoạn đưa người đi lao động nước ngoài

+ Người phạm tội đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân

+ Sử dụng thủ đoạn môi giới nuôi con nuôi

+ Có nhiều hành vi phạm tội

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2019.

2. Hướng dẫn cụ thể về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong các hợp đồng vay tài sản

Ngày 11/01/2019 Hội đồng Thẩm phán TANDTC ban hành Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong hợp đồng vay tài sản. Theo đó, hướng dẫn:

+ Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng

+ Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường ...

+ Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường ...

+ Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng vay tài sản không phải là hợp đồng tín dụng thuộc trường ...

+ Xác định thời điểm xét xử sơ thẩm và thời gian chậm trả

+ Áp dụng pháp luật về lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng

+ Xác định lãi, lãi suất trong hợp đồng tín dụng tại thời điểm xét xử sơ thẩm

+ Xử lý thỏa thuận về lãi, lãi suất cao hơn mức lãi, lãi suất được pháp luật quy định

+ Điều chỉnh lãi, lãi suất

+ Xác định lãi suất trung bình quy định tại Điều 306, Luật Thương mại 2005

+ Xử lý việc không trả nợ đúng hạn trong hợp đồng vay tài sản

+ Quyết định lãi, lãi suất trong bản án, quyết định của Tòa án

Ngày 15/03/2019 Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành.

3. Miễn thuế 04 năm và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo cho doanh nghiệp khoa học công nghệ

Đó là một trong những nội dung quan trọng quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong thời gian tới doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) sẽ nhận được nhiều ưu đãi bao gồm:

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 09 năm tiếp theo: thu nhập của DNKHCN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả KHCN được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

DNKHCN không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của doanh nghiệp

- Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Ưu đãi tín dụng cho DNKHCN thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh

Được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay (tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại)và bảo lãnh để vay vốn.

Nghị định có hiệu lực vào ngày 20/03/2019.

4. Hồ sơ bệnh án điện tử đáp ứng điều kiện có giá trị pháp lý như hồ sơ bệnh án giấy

Thông tư 46/2018/TT-BYT quy định về hồ sơ bệnh án điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành có hiệu lực ngày 01/03/2019 quy định về hồ sơ bệnh án điện tử.

Thông tư quy định: Hồ sơ bệnh án điện tử được lập, cập nhật, hiển thị, ký số, lưu trữ bằng phương tiện điện tử đáp ứng các quy định của Thông tư này thì có giá trị pháp lý như hồ sơ bệnh án giấy quy định tại Điều 59 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chủ động nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, chậm nhất là phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

+ Phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy.

+ Phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập vào hồ sơ bệnh án điện tử.

+ Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân

5. Ban hành 86 biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh.

86 biểu mẫu này được đính kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh 86 biểu mẫu nêu trên thì Thông tư còn có các phụ lục đính kèm gồm: Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh, Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh, Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.

Thông tư có hiệu lực ngày 11/03/2019.

6. Quy định định mức chi từ Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Nội dung được quy định tại Quyết định 04/2019/QĐ-TTg về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/03/2019 và thay thế Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg.

Theo đó, quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

+ thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định:

- Đối với cá nhân tối đa là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng

- Đối với tập thể tối đa là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng

+ Hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm và ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP  quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

7. Sinh viên cao đẳng nghề bắt buộc học ngoại ngữ

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH về Chương trình môn học tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Theo đó, tùy đặc thù của ngành, nghề đào tạo (do Bộ LĐ-TB&XH quản lý), các trường có thể lựa chọn môn học tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác theo quy định để giảng dạy.

Trường hợp tiếng Anh là môn học ngoại ngữ bắt buộc thì đối với chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sẽ có thời lượng 120 giờ gồm:

- 42 giờ lý thuyết;

- 72 giờ thực hành, thảo luận, bài tập;

- 6 giờ kiểm tra và ôn tập.

Sau khi học xong chương trình ở trình độ cao đẳng, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu người học thuộc các trường hợp sau thì được miễn học, miễn thi kết thúc môn học tiếng Anh:

- Có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ A2 trở lên theo Khung tham chiếu chung châu Âu do các tổ chức nước ngoài cấp.

Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

8. Giả mạo nhân viên y tế để điều trị cho người bệnh được cho là phạm tội hình sự

Theo Phụ lục II danh mục sự cố y khoa nghiêm trọng ban hành kèm theo Thông tư 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Theo đó, các sự cố được cho là phạm tội hình sự:

+ Giả mạo nhân viên y tế để điều trị cho người bệnh

+ Bắt cóc (hay dụ dỗ) người bệnh ở mọi lứa tuổi

+ Tấn công tình dục người bệnh trong khuôn viên bệnh viện

+ Gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng cho người bệnh hoặc nhân viên y tế trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Các sự cố y khoa nghiêm trọng khác (NC3 loại G, H, I) không đề cập trong các mục từ 1 đến 27

Sự cố được cho là phạm tội hình sự là một trong 06 nhóm sự cố y khoa nghiêm trọng. Các sự cố y khoa nghiêm trọng gồm:

+ Sự cố phẫu thuật

+ Sự cố do trang thiết bị

+ Sự cố liên quan đến quản lý người bệnh

+ Sự cố liên quan đến chăm sóc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Sự cố do môi trường

+ Sự cố được cho là phạm tội hình sự

Và các sự cố trong 06 nhóm này phải được báo cáo bằng văn bản hỏa tốc hoặc báo cáo điện tử cho trưởng khoa, bộ phận tiếp nhận và quản lý sự cố y khoa. Trưởng khoa chịu trách nhiệm báo cáo cho Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Lãnh đạo cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp chịu trách nhiệm báo cáo ngay cho cơ quan quản lý của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư có hiệu lực ngày 01/03/2019.

  •  2673
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…