Chỉ phải nộp phí tối đa 02 trạm trên Quốc lộ 51

19/07/2014 16:18 PM

Ngày 04/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2014/TT-BTC quy định mức thu phí đường bộ trên Quốc lộ 51.

Ms.Ngọc Trâm
Theo đó, phương tiện khi đi qua 1 trạm phải nộp phí tại trạm đó. Việc thu phí phải đảm bảo không thu quá 2 lần phí nếu phương tiện đi hết tuyến QL51, cụ thể:

Nếu xe qua 02 trạm kế tiếp nhau (T1 và T2 hoặc T2 và T3) thì phải nộp phí tại trạm đầu tiên và không nộp phí qua trạm thứ 2.

Các xe đi toàn tuyến QL51 sẽ không phải nộp phí qua trạm phụ T2 mà chỉ nộp phí tại Trạm T1 và T3.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể cách thức giao nhận các liên của biên lai thu phí để đảm bảo tránh bị thu phí khi lưu thông toàn tuyến qua trạm T2.

Mức thu phí qua QL51 được giữ nguyên như cũ.

Thông tư có hiệu lực từ 20/08/2014, bãi bỏ Thông tư 134/2012/TT-BTC. Thời gian bắt đầu thu phí trạm T2 sẽ do Bộ Tài chính quyết định sau khi kiểm tra thực tế.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,257

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:30 | 14/06/2024 Thông tư 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/6/2024 sửa đổi Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất, Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  • 11:55 | 14/06/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNV ngày 13/6/2024 quy định phân cấp một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của Bộ Nội vụ
  • 09:20 | 14/06/2024 Quyết định 296/QĐ-VPCP ngày 12/6/2024 công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
  • 00:05 | 14/06/2024 Thông tư 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 quy định biện pháp thi hành Nghị định 28/2024/NĐ-CP hướng dẫn trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến
  • 00:00 | 14/06/2024 Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
3.236.116.27

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn