Nâng cao nguồn nhân lực Ngành NN&PTNT 2014-2020

25/06/2014 09:34 AM

Vừa qua Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 1323/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngành NN&PTNT giai đoạn 2014-2020.

Ngọc Hân
Theo mục tiêu mà đề án đặt là xây dựng nguồn nhân lực toàn ngành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, tâm huyết với nghề phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đến năm 2020 thì:

- 100% công chức, viên chức được quản lý thông qua tiêu chuẩn
- 80% số kỹ thuật viên được cấp chứng chỉ hành nghề làm việc ở nông thôn tham gia cung ứng DV-KT, SX, KD vật tư nông nghiệp
- Khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn được đào tạo trình độ sơ cấp nghề, kỹ thuật viên có chứng chỉ hành nghề
- 75% cán bộ quản lý DNNN được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn đáp ứng các tiêu chí
- 60% cán bộ quản lý HTX, tổ hợp tác được đào tạo, bồi dưỡng chuẩn

Đề án cũng nêu rõ nội dung và giải pháp thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu trên.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/6/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,560

Bài viết về

lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư nghiệp

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 10:00 | 10/04/2024 Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 05/4/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
  • 08:00 | 10/04/2024 Quyết định 313/QĐ-BXD ngày 08/4/2024 phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Xây dựng
  • 07:50 | 10/04/2024 Thông báo 148/TB-VPCP ngày 9/4/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
3.238.235.248

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn