Ban hành mới mẫu HĐ mua bán điện sinh hoạt

23/06/2014 09:58 AM

Bộ Công thương ban hành Thông tư 19/2014/TT-BCT ban hành mẫu Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Theo đó:

Minh Nguyệt
Một hộ gia đình sử dụng hộ khẩu/sổ tạm trú để đăng ký mua điện chỉ được ký 01 hợp đồng tại 1 địa điểm đăng ký mua điện.

Nếu nhiều hộ sử dụng điện chung có thể ký 01 hợp đồng và được áp dụng giá bán điện theo quy định.

Trường hợp không dùng hộ khẩu/sổ tạm trú, bên mua được sử dụng một trong các giấy tờ: GCN sở hữu nhà/QĐ phân nhà; HĐ mua bán nhà; GCN sử dụng đất; HĐ ủy quyền quản lý và sử dụng nhà được công chứng/chứng thực.

Thời hạn HĐ tính từ ngày ký đến ngày các bên sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt HĐ nếu 2 bên không thỏa thuận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 5/8/2014, thay thế QĐ 08/2006/QĐ-BCN .

HĐ đã ký trước khi TT này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến thời điểm hết thời hạn ghi trong HĐ. Nếu bên mua muốn ký lại HĐ truớc thời hạn, bên bán phải thỏa thuận thực hiện ký lại HĐ.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,715

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
3.227.240.72

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn