Cách tính và điều chỉnh giá điện bán lẻ

07/04/2014 13:45 PM

Ngày 31/3/2014, Bộ Công thương ban hành Thông tư 12/2014/TT-BCT về tính toán mức giá bán lẻ điện bình quân (GBLĐBQ), trong đó có quy định hai nội dung quan trọng:

Ms. Kim Chi
1) GBLĐBQ được xác định theo các yếu tố:
- Chi phí phát điện (bao gồm chi phí + lợi nhuận định mức (LNĐM) của nhà máy thành viên + chi phí mua điện ngoài tập đoàn + nhập khẩu)
- Tổng doanh thu truyền tải điện (tính theo 14/2010/TT-BCT )
- Chi phí phân phối + LNĐM
- Chi phí quản lý + LNĐM
- Chi phí sản xuất kinh doanh chưa tính hết
- Mức trích lập/sử dụng Quỹ bình ổn giá
- Tổng sản lượng điện thương phẩm dự kiến

2) Giá EVN bán cho Tổng công ty Điện lực (TCT) = (doanh thu dự kiến - chi phí phân phối – LNĐM)/ điện năng giao nhận

EVN chỉ được phép hiệu chỉnh giá bán cho TCT theo quyết định 69/2013/QĐ-TTg khi có điều chỉnh mức GBLĐBQ, hoặc có biến động lớn về sản xuât – kinh doanh và không muộn hơn ngày 1/11 năm áp dụng.

Giá bán điện được lập hàng năm và áp dụng cho năm tiếp theo.

Thông tư 12/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 15/5/2014

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,050

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn