Quy định về bộ máy hành chính có hiệu lực trong tháng 4

02/04/2014 15:59 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp lại một số chính sách nổi bật về bộ máy và tài chính nhà nước có hiệu lực trong tháng 4/2014 như sau

Ms. Nga Ngô
Mức thu phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự

Thông tư 18/2014/TT-BTC có hiệu lực ngày 01/4/2014 quy định cụ thể mức thu phí và cơ quan thu phí thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự (UTTP).

Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh thu phí thực hiện về dân sự của VN  ra nước ngoài 150.000 đồng/hồ sơ.

Bộ Ngoại giao thu phí thực hiện về dân sự của VN ra nước ngoài 1.000.000 đồng/hồ sơ nếu giữa VN và nước ngoài chưa ký kết, tham gia điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Trường hợp ngược lại sẽ do Bộ Tư pháp thu.

Khoản phí này phải thu bằng Đồng Việt Nam. Nếu hoạt động thu phí thực hiện ở nước ngoài thì được phép thu bằng Đô la Mỹ.

Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại VN

Quy chế này được ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BGDĐT và áp dụng từ 11/4/2014.

Quy chế quy định rõ về điều kiện, trình tự tiếp nhận lưu học sinh; đào tạo và quản lý lưu học sinh; quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh; tiếp nhận đào tạo và phục vụ lưu học sinh. Trong đó có một số điểm mới đáng lưu ý:

- Quy chế này áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của VN.
- Không hạn chế số tuổi đối với lưu học sinh trừ lưu học sinh Hiệp định.
- Lưu học sinh sẽ được lựa chọn học các môn thay thế như: tiếng Việt nâng cao, Văn hóa VN, Lịch sử VN hoặc các môn tự chọn khác thay cho môn Giáo dục quốc phòng - an ninh.

Quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Theo Thông tư 28/2014/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, có hiệu lực từ ngày 12/4, quy định:

- Quỹ Đầu tư phát triển địa phương không bắt buộc phải trích lập dự phòng trợ cấp mất việc làm, thôi việc nữa. Chỉ phải trích lập: Dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay; Dự phòng rủi ro đối với hoạt động đầu tư trực tiếp, dự phòng các khoản phải thu khó đòi.
- Quỹ có trách nhiệm tuân thủ giới hạn đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định để bảo toàn vốn hoạt động.

Phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ

Từ 15/04/2014, theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTC sẽ áp dụng phương pháp phương pháp so sánh và phương pháp chi phí để định giá đối với hàng hóa, dịch vụ:

- Do Nhà nước định giá
- Thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá
- Khi thực hiện hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá và thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về giá

Hướng dẫn mới về thí điểm Thừa phát lại

Các bộ đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn về thủ tục, chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại; tổ chức Văn phòng Thừa phát lại; kiểm sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Thừa phát lại.

Thông tư có hiệu lực thi hành 20/04/2014 và có một số quy định mới như:
- Tăng mức chi phí tống đạt của thừa phát lại
- Ban hành 113 biểu mẫu nghiệp vụ của Văn phòng Thừa phát lại

Quy định mới về lập cán cân thanh toán quốc tế

Theo Nghị định 16/2014/NĐ-CP về quản lý cán cân thanh toán (CCTT) quốc tế của VN, từ ngày 21/4, cơ cấu CCTT bao gồm các giao dịch về:

- Hàng hoá có sự thay đổi về quyền sở hữu giữa người cư trú và người không cư trú; giao dịch hàng hoá xuất/nhập khẩu tính theo giá FOB tại cửa khẩu xuất.
- Dịch vụ vận tải, du lịch, thông tin liên lạc, xây dựng, bảo hiểm, tài chính, quyền sử dụng giấy phép, quyền thương hiệu và bản quyền, dịch vụ Chính phủ, logistic…
- Thu nhập, chuyển giao vãng lai, chuyển giao vốn, đầu tư trực tiếp/gián tiếp, giao dịch tài chính phái sinh, vay/trả nợ nước ngoài, tín dụng thương mại, tiền và tiền gửi.

Thêm chế độ cho Hòa giải viên cơ sở

Từ 25/4, theo quy định tại Nghị định 15/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên được hỗ trợ khi gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

Các khoản được hỗ trợ như: Chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, chức năng; Thu nhập bị mất hoặc giảm sút trong thời gian cứu chữa, phục hồi sức khỏe, chức năng; Hỗ trợ một lần chi phí cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc hòa giải viên trước khi chết, chi phí cho việc mai táng.

Ngoài ra còn có một số văn bản quan trọng khác trong lĩnh vực này cũng có hiệu lực trong tháng 4/2014 như:

- Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh có hiệu lực từ ngày 10/04.
- Nghị định 19/2014/NĐ-CP về Điều lệ mẫu của công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu có hiệu lực từ ngày 29/04.
- Quyết định 15/2014/QĐ-TTg về Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành có hiệu lực từ ngày 05/04.
- Thông tư liên tịch 08/2014/TTLT-BQP-BTC-BYT về  tiêu chuẩn vật chất hậu cần và chế độ chăm sóc y tế đối với người làm công tác cơ yếu có hiệu lực từ ngày 01/04.
- Thông tư 23/2014/TT-BTC quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan có hiệu lực từ ngày 03/04.
- Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương có hiệu lực từ ngày 08/04.
- Thông tư 07/2014/TT-BTP hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính có hiệu lực từ ngày 15/04.
- Thông tư liên tịch 11/2014/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu có hiệu lực từ ngày 19/04.
- Thông tư 10/2014/TT-BCA quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân có hiệu lực từ ngày 20/04.
- Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Quyết định 59/2012/QĐ-TTg về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 – 2020 có hiệu lực từ ngày 10/04.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,462

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023
  • 14:10 | 01/12/2022 Thông tư 13/2022/TT-BYT ngày 30/11/2022 về quy trình, biểu mẫu giám định pháp y, thời hạn, nhân lực thực hiện giám định pháp y
  • 14:00 | 01/12/2022 Thông tư 29/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý
  • 10:00 | 01/12/2022 Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  • 09:30 | 01/12/2022 Thông tư 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 ngưng hiệu lực của Thông tư 31/2022/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 17:20 | 30/11/2022 Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
  • 14:20 | 30/11/2022 Thông tư 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa Nghị định xử phạt hành chính lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa.
  • 14:15 | 30/11/2022 Nghị quyết 75/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
  • 14:10 | 30/11/2022 Nghị quyết 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
  • 14:05 | 30/11/2022 Nghị quyết 70/2022/QH15 ngày 11/11/2022 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn