Hoàn thiện Nghị định CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng trong Quý III/2024

24/06/2024 09:39 AM

Nội dung đề cập tại Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS ngày 17/6/2024 về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Đình Khôi

Hoàn thiện Nghị định CSDL quốc gia về hoạt động xây dựng

Cụ thể, đối với nhiệm vụ về quản trị số như sau:

- Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản được giao phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ: Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. (Thời gian hoàn thành là Quý III/2024)

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị liên quan: Hoàn thiện Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng. (Thời gian hoàn thành trong Quý III/2024)

Mục tiêu của Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng

**Mục tiêu chung:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát về chuyển đổi số của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng. Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ, nhất là thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ (với vai trò là Thành viên ban chỉ đạo) trong việc triển khai chuyển đổi số.

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đề ra của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

**Mục tiêu cụ thể:

- Thực hiện ít nhất 01 cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số tại Bộ Xây dựng.

- Nâng cao năng lực quản trị số ngành Xây dựng.

- Tối thiểu 80% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; cung cấp dữ liệu mở Bộ Xây dựng; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm phát triển dữ liệu số ngành Xây dựng.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại để triển khai phát triển hạ tầng số tại cơ quan Bộ Xây dựng.

- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đáp ứng các mục tiêu đề ra của Chính phủ. 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng được hoàn thành phê duyệt cấp độ.

- Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ được kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 576/QĐ-BCĐCĐS có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 654

Bài viết về

lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:00 | 23/07/2024 Thông tư 42/2024/TT-NHNN ngày 22/7/2024 sửa đổi Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
3.233.232.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn