Những nội dung chính phải có trong Nội quy chợ từ ngày 01/8/2024

12/06/2024 18:14 PM

Ngày 05/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2024/NĐ-CP về việc phát triển và quản lý chợ, trong đó có quy định nội quy chợ.

Trung Tài

Thương nhân kinh doanh tại chợ phải chấp hành 12 nội dung trong nội quy chợ từ ngày 01/8/2024

Theo đó, 12 nội dung trong nội quy chợ được quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 60/2024/NĐ-CP như sau:

- Thời gian mở cửa;

- Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ;

- Quy định về hàng hoá, dịch vụ kinh doanh tại chợ;

- Quy định về người đến giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ tại chợ;

- Quy định đối với cán bộ, nhân viên quản lý chợ;

- An toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai;

- An ninh, trật tự tại chợ;

- Vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm;

- Chợ văn minh thương mại, quy tắc ứng xử;

- Yêu cầu về tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ;

- Quy định về xử lý các hành vi vi phạm tại chợ;

- Các quy định khác.

Như vậy, từ ngày 01/8/2024 thương nhân kinh doanh tại chợ ngoài việc chấp hành các quy định của pháp luật, phải thực hiện 12 nội dung trong Nội quy chợ nêu trên và chịu sự quản lý của tổ chức quản lý chợ.

Lưu ý:

- Nội quy chợ phải được niêm yết công khai, rõ ràng, ở nơi dễ nhìn, dễ quan sát trong chợ và phải được phổ biến đến thương nhân kinh doanh tại chợ;

- Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ trong chợ và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành quy định của pháp luật và Nội quy chợ.

- Các hành vi vi phạm Nội quy chợ do tổ chức quản lý chợ xử lý theo thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Nội quy mẫu để thống nhất việc xây dựng nội quy chợ và áp dụng cho tất cả các chợ trên địa bàn.

Xem chi tiết tại Nghị định 60/2024/NĐ-CP ngày 05/6/2024 và thay thế Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003, Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 600

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  • 17:18 | 19/07/2024 Nghị định 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn