Nội dung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng Bộ pháp điển của Bộ Tài chính

12/06/2024 18:10 PM

Ngày 04/6/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1272/QĐ-BTC Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Hương Trà

Nội dung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng Bộ pháp điển Bộ tài chính

Theo đó, Bộ Tài chính đề ra các nội dung thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao chất lượng Bộ pháp điển bao gồm:

(1) Rà soát văn bản quy phạm pháp luật và kết quả pháp điển để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính

- Rà soát, lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ Tài chính theo quy định tại Điều 4 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển và lập thành Danh mục, đề xuất phương án pháp điển bổ sung đề mục mới (nếu có) hoặc cập nhật bổ sung văn bản vào đề mục gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Thực hiện pháp điển các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực nhưng chưa được sắp xếp vào Bộ pháp điển theo phương án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Rà soát kết quả pháp điển các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ đã được sắp xếp vào Bộ pháp điển để bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các quy phạm pháp luật chưa được sắp xếp phù hợp, khoa học; các chỉ dẫn chưa đầy đủ, chính xác. Gửi kết quả pháp điền đã được xử lý, hoàn thiện đến Bộ Tư pháp để kiểm tra, cập nhật vào Bộ pháp điển.

(2) Tiếp tục thực hiện pháp điển các đề mục và cập nhật các quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo vào Bộ pháp điển

- Tiếp tục thực hiện cập nhật các quy phạm pháp luật mới ban hành, pháp điển lại các đề mục do Bộ Tài chính chủ trì thực hiện

- Tiếp tục thực hiện cập nhật các quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo mới ban hành thuộc các đề mục do Bộ, ngành khác chủ trì thực hiện

(3) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về Bộ pháp điển

- Tăng cường phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến các công chức, viên chức, người lao động, đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đẩy mạnh việc khai thác, tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

- Tích hợp Bộ pháp điển điện tử (địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn) trên Cổng thông tin điện tử của TCHQ, TCT, UBCKNN, KBNN, TCDTNN va đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị.

(4) Tăng cường bố trí các điều kiện về nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.

- Bố trí kinh phí bảo đảm cho công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển.

- Phân công công chức làm công tác pháp điển và tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển trong tổng biên chế được giao.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 1272/QĐ-BTC ngày 04/6/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 293

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:10 | 23/07/2024 Quyết định 1707/QĐ-BTC ngày 22/7/2024 điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
  • 14:00 | 23/07/2024 Thông tư 42/2024/TT-NHNN ngày 22/7/2024 sửa đổi Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
3.226.72.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn