Thống nhất sửa đổi hiệu lực của 03 luật về bất động sản

11/06/2024 10:06 AM

Ngày 09/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, trong đó thống nhất sửa đổi điều khoản hiệu lực của các Luật này.

Xuân Uyên

Chính phủ thống nhất sửa đổi hiệu lực của 03 luật về bất động sản

Theo đó, Chính phủ đã thống nhất thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023, Luật Các tổ chức tín dụng 2024 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi và hồ sơ liên quan kèm theo.

Cụ thể nội dung sửa đổi điều khoản về hiệu lực của các Luật như sau:

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024:

+ Sửa đổi ngày có hiệu lực Luật Đất đai 2024 từ ngày 01/01/2025 thành 01/8/2024, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 252.

+ Điều 253; Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5); Điều 255 (trừ khoản 8); Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4); Điều 257 (trừ khoản 1); Điều 258; Điều 259, Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) về các quy định chuyển tiếp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở 2023:

Sửa đổi ngày có hiệu lực Luật Nhà ở 2023 từ ngày 01/01/2025 thành ngày 01/8/2024.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản 2023:

Sửa đổi ngày có hiệu lực Luật Kinh doanh bất động sản 2023 từ ngày 01/01/2025 thành ngày 01/8/2024.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 209 Luật Các tổ chức tín dụng 2024:

Sửa đổi ngày có hiệu lực của Khoản 3 Điều 200 về chuyển nhượng tài sản bảo đảm và khoản 15 Điều 210 về quy định chuyển tiếp Luật Các tổ chức tín dụng 2024 thành ngày 01/8/2024.

Như vậy, dự kiến nếu được Quốc hội thông qua thì 03 luật về bất động sản và Luật Các tổ chức tín dụng 2024 sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 01/8/2024.

Nghị quyết 84/NQ-CP được ban hành ngày 09/6/2024.

(Trước đó, ngày 17/5/2024, Chính phủ đã có Nghị quyết 72/NQ-CP về Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai 2024. Trong đó, thống nhất Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 để trình lên Quốc hội)

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 886

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
  • 17:18 | 19/07/2024 Nghị định 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
3.92.91.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn