Mục tiêu chiến lược dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2030

10/06/2024 15:42 PM

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1186/QĐ-BKHĐT ngày 20/5/2024 phê duyệt Chiến lược dữ liệu đến năm 2030.

Đình Khôi

Các mục tiêu chiến lược dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2030

Theo đó, các mục tiêu chiến lược dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2030 như sau:

(1) Phát triển hạ tầng dữ liệu

- Từng bước hoàn thiện, củng cố hạ tầng dữ liệu Bộ, ngành kế hoạch và đầu tư và thống kê:

+ Phát triển hoàn thiện trung tâm dữ liệu thành hạ tầng lưu trữ, chia sẻ dữ liệu quan trọng của Bộ.

+ Hoàn thiện Nền tảng điện toán đám mây Bộ.

+ Phát triển Nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động.

- Hoàn thành việc số hóa dữ liệu trong các lĩnh vực quan trọng: Về đăng ký doanh nghiệp; Về đầu tư; Về đấu thầu...Chuyên ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(2) Phát triển dữ liệu phục vụ Chính phủ số

- 100% dữ liệu cơ bản tạo nền tảng cho Chính phủ số được hoàn thành và chia sẻ: dữ liệu về doanh nghiệp trong danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tăng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

- Người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ quản lý: 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, giấy tờ do Bộ ban hành được lưu trữ trong kho dữ liệu số của Bộ, 80% dữ liệu được chia sẻ và sử dụng lại trong các thủ tục hành chính, hoạt động hành chính và sử dụng thay thế hoàn toàn bản giấy.

- 100% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao hiệu quả dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

- 100% cơ sở dữ liệu của Bộ được quản lý, lưu trữ ở trung tâm dữ liệu của Bộ đạt tiêu chuẩn và kết nối đồng bộ thông suốt với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Bộ, Cổng dữ liệu của Bộ.

- 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ được số hóa và xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- Lưu trữ tài liệu điện tử:

+ Đến năm 2025:

• Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại Bộ được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác);

• Bảo đảm tối thiểu 90% Lưu trữ Bộ thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác);

• Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong Bộ, các tổ chức thuộc Bộ thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử trong thời hạn 03 năm kể từ khi tài liệu được tạo lập (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác).

+ Đến năm 2030: Bảo đảm các chỉ tiêu nêu trên đạt 100%.

- 70% hoạt động kiểm tra của các đơn vị được thực hiện qua môi trường số và thông tin, dữ liệu sẵn có của cơ quan quản lý.

(3) Phát triển dữ liệu phục vụ kinh tế số, xã hội số

- Phát triển dữ liệu về: Đăng ký doanh nghiệp; Đầu tư; Đấu thầu; Đầu tư công; Quy hoạch; Doanh nghiệp...Từng bước mở dữ liệu để thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; mọi công dân có thể theo dõi, cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(4) Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng:

- 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quan trọng của Bộ được triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và mô hình bảo vệ 4 lớp, đồng thời triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Quyết định 1186/QĐ-BKHĐT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 492

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:30 | 19/07/2024 Thông tư 01/2024/TT-BNG ngày 15/7/2024 hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng trong ngành Ngoại giao
  • 13:45 | 19/07/2024 Thông tư 41/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 quy định về giám sát và thực hiện giám sát các hệ thống thanh toán quan trọng, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 13:35 | 19/07/2024 Thông tư 39/2024/TT-NHNN ngày 01/7/2024 quy định về kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng
  • 13:30 | 19/07/2024 Thông tư 40/2024/TT-NHNN ngày 17/7/2024 Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
  • 15:30 | 18/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BYT ngày 18/7/2024 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20-1:2024/BYT đối với giới hạn các chất ô nhiễm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe
  • 11:50 | 18/07/2024 Thông tư 50/2024/TT-BTC ngày 17/7/2024 sửa đổi Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn Khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
  • 11:45 | 18/07/2024 Thông tư 05/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2024 về Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và định mức chi phí dịch vụ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
  • 11:25 | 18/07/2024 Quyết định 1003/QĐ-BHXH ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • 00:10 | 18/07/2024 Quyết định 388/QĐ-TTCP ngày 16/7/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ
  • 00:05 | 18/07/2024 Quyết định 655/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 về Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
44.200.140.218

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn