Danh mục phần mềm ứng dụng của Tòa án nhân dân

06/06/2024 15:28 PM

Ngày 03/6/2024, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 134/QĐ-TANDTC về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác các phần mềm nội bộ dùng chung trong hệ thống Tòa án nhân dân.

Quốc Tuấn

Danh mục phần mềm ứng dụng của Tòa án nhân dân

(1) Phần mềm công khai các hoạt động của Tòa án nhân dân, gồm: hệ thống Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử.

(2) Các phần mềm ứng dụng phục vụ quản trị nội bộ Tòa án nhân dân, gồm:

- Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân (Phần mềm quản lý nhân sự);

- Phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân (Phần mềm giám sát hoạt động Tòa án);

- Phần mềm thống kê các loại án;

- Phần mềm công bố bản án, quyết định của Tòa án;

- Phần mềm trợ lý ảo Tòa án;

- Phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành;

- Phần mềm quản lý công tác thi đua - khen thưởng;

- Phần mềm số hoá một số tài liệu trong hồ sơ án (Phần mềm Số hóa hồ sơ);

- Phần mềm thư điện tử;

- Phần mềm hội nghị truyền hình trực tuyến Tòa án nhân dân;

- Phần mềm quản lý công sản;

- Phần mềm kế toán.

(3) Phần mềm cung cấp dịch vụ tư pháp công trực tuyến của Tòa án, gồm:

- Dịch vụ gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử;

- Dịch vụ đăng ký trực tuyến cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; c) Dịch vụ thu, nộp tạm ứng án phí trực tuyến;

- Dịch vụ tra cứu Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Dịch vụ tra cứu bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

(4) Các phần mềm khác do Tòa án nhân dân tối cao đầu tư, xây dựng, cung cấp hoặc do các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước tài trợ, xây dựng, bản giao cho Tòa án nhân dân tối cao quản lý, sử dụng.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 134/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 03/6/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 871

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 10:20 | 20/07/2024 Luật Thủ đô 2024 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 10:05 | 20/07/2024 Luật Cảnh vệ sửa đổi 2024 40/2024/QH15 ngày 28/6/2024
  • 09:45 | 20/07/2024 Luật Lưu trữ 2024 33/2024/QH15 ngày 21/6/2024
  • 09:35 | 20/07/2024 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 41/2024/QH15 ngày 29/6/2024
  • 17:22 | 19/07/2024 Nghị định 89/2024/NĐ-CP ngày 16/7/2024 về chuyển đổi công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp
  • 17:20 | 19/07/2024 Nghị định 90/2024/NĐ-CP ngày 17/7/2024 sửa đổi Danh mục chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
3.236.112.70

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn