Đóng góp Quỹ dịch vụ viễn thông công ích tối đa 5%

18/02/2014 09:20 AM

Mức đóng góp đối với DN từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ (TTCP) quy định nhưng không quá 5% doanh thu dịch vụ viễn thông và được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

Kim Chi
Đây là một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 11/2014/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (QDVVT).

Ngoài ra, một số nội dung hoạt động của QDVVT có sự thay đổi:

- Ngân sách QDVVT được dùng chi hỗ trợ khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
- Thực hiện Đề án số hoá truyền hình mặt đất (được phê duyệt tại quyết định 2451/QĐ-TTg) và các hoạt động khác theo chỉ đạo của TTCP
- Bỏ quyền mua trái phiếu chính phủ

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/03/2014, sửa đổi Quyết định 191/2004/QĐ-TTg và thay thế Quyết định 186/2007/QĐ-TTg .

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,131

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
44.223.39.67

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn