Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ

27/04/2024 08:15 AM

Ngày 19/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2024/NĐ-CP hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Theo đó đề ra tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”.

Hương Trà

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ của cá nhân

Theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 43/2024/NĐ-CP , hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ của cá nhân bao gồm:

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 43/2024/NĐ-CP ;

- Có một trong các tài liệu chứng minh những đóng góp đối với việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề:

+ Băng hoặc đĩa hình hoặc ảnh mô tả các kỹ năng, kỹ xảo đang nắm giữ hoặc bản chứng thực trong trường hợp cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

+ Bản photocopy (có bản gốc để đối chiếu) trong trường hợp cá nhân nộp trực tiếp giấy chứng nhận;

+ Hoặc quyết định tặng thưởng Huân chương, Huy chương, Giải thưởng, Bằng khen hoặc các tài liệu khác liên quan.

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ của Hội đồng các cấp

Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú nghề thủ công mỹ nghệ của Hội đồng các cấp được quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 12 Nghị định 43/2024/NĐ-CP .

Cụ thể như sau:

- Hồ sơ của Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp bộ bao gồm:

+ Tờ trình của Hội đồng cấp tỉnh;

+ Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Mẫu, kèm theo hồ sơ cá nhân;

+ Biên bản họp Hội đồng cấp tỉnh theo Mẫu; biên bản kiểm phiếu (có đóng dấu treo) kèm Phiếu bầu của thành viên Hội đồng;

+ Tóm tắt thành tích của cá nhân theo danh sách trình;

+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan về các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước;

+ Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh.

- Hồ sơ của Hội đồng chuyên ngành cấp bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước bao gồm:

+ Tờ trình của Hội đồng chuyên ngành cấp bộ theo Mẫu;

+ Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Mẫu; kèm theo hồ sơ cá nhân;

+ Biên bản họp Hội đồng chuyên ngành cấp bộ theo Mẫu; Biên bản kiểm phiếu (có đóng dấu treo) kèm Phiếu bầu của thành viên Hội đồng;

+ Tóm tắt thành tích của cá nhân theo danh sách trình;

+ Quyết định thành lập Hội đồng chuyên ngành cấp bộ.

- Hồ sơ của Hội đồng cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm:

+ Tờ trình của Hội đồng cấp Nhà nước theo Mẫu;

+ Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” theo Mẫu, kèm theo hồ sơ cá nhân;

+ Biên bản họp Hội đồng cấp Nhà nước theo Mẫu; biên bản kiểm phiếu (có đóng dấu treo) kèm Phiếu bầu của thành viên Hội đồng theo Mẫu;

+ Tóm tắt thành tích của cá nhân theo danh sách trình;

+ Quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước.

Xem chi tiết tại Nghị định 43/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 06/6/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 622

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:10 | 23/07/2024 Quyết định 1707/QĐ-BTC ngày 22/7/2024 điều chỉnh Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy
  • 14:00 | 23/07/2024 Thông tư 42/2024/TT-NHNN ngày 22/7/2024 sửa đổi Thông tư 04/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
  • 15:40 | 22/07/2024 Thông tư 12/2024/TT-BKHĐT ngày 28/6/2024 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 15:30 | 22/07/2024 Nghị định 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 sửa đổi Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
  • 11:50 | 22/07/2024 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 36/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:45 | 22/07/2024 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2024 34/2024/QH15 ngày 24/6/2024
  • 16:00 | 20/07/2024 Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp 2024 38/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 15:50 | 20/07/2024 Luật Đấu giá tài sản sửa đổi 2024 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024
  • 11:40 | 20/07/2024 Thông tư 49/2024/TT-BTC ngày 16/7/2024 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027
  • 10:30 | 20/07/2024 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024
3.226.72.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn