Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025

14/03/2024 17:21 PM

Ngày 12/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 227/QĐ-TTg điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022.

Ánh Hồng

Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025

- Điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Công an.

- Các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại thực hiện theo Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an không làm thay đổi mục tiêu, định hướng không gian, tầm nhìn, chỉ tiêu sử dụng đất, các dự án đã được xác định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đơn cử, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 trên địa bàn một số tỉnh, thành như sau:

- Đối với thành phố Hà Nội:

+ Đất nông nghiệp: 185.586 ha với đất trồng lúa là 93.177 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 90.902 ha)

+ Đất phi nông nghiệp: 148.716 ha (trong đó đất an ninh là 1.226 ha)

- Đối với Thành phố Đà Nẵng:

+ Đất nông nghiệp: 69.014 ha

+ Đất phi nông nghiệp: 58.545 ha

++ Đất an ninh: 294 ha

++ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia: 7.367 ha (trong đó đất xây dựng cơ sở văn hóa là 150 ha, đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 750 ha)

- Đối với Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Đất nông nghiệp: 101.427 ha

++ Đất trồng lúa: 9.472 ha (trong đó đất chuyên trồng lúa nước là 6.430 ha)

++ Đất rừng phòng hộ: 34.087 ha

+ Đất phi nông nghiệp: 107.175 ha

++ Đất an ninh: 577 ha

++ Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia: 25.756 ha (trong đó đất xây dựng cơ sở văn hóa là 1.043 ha và đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 3.635 ha)

+ Đất chưa sử dụng:

++ Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: 94 ha

++ Đất chưa sử dụng còn lại: 937 ha

+ Đất đô thị: 59.952 ha

Xem chi tiết chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Phụ lục kèm theo Quyết định 227/QĐ-TTg.

Quyết định 227/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 12/3/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,202

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 15/07/2024 Thông tư 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số
  • 09:45 | 15/07/2024 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • 09:40 | 15/07/2024 Kết luận 86-KL/TW ngày 10/7/2024 về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới
  • 09:35 | 15/07/2024 Chỉ thị 37-CT/TW ngày 10/7/2024 đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
  • 17:00 | 13/07/2024 Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐTP ngày 10/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên, giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
  • 09:40 | 13/07/2024 Thông tư 36/2024/TT-BQP ngày 07/7/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
  • 09:35 | 13/07/2024 Thông tư 27/2024/TT-BGTVT ngày 02/7/2024 sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT và các Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT
  • 18:05 | 12/07/2024 Nghị định 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái
  • 18:00 | 12/07/2024 Nghị định 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 hướng dẫn Luật Giá 2023
  • 17:55 | 12/07/2024 Nghị định 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh
44.200.194.255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn