Bãi bỏ 16 Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác thanh tra chuyên ngành

07/03/2024 11:20 AM

Ngày 27/02/2024, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 225/QĐ-BHXH về việc bãi bỏ một số quy định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành của Ngành BHXH Việt Nam.

Ánh Hồng

Bãi bỏ 16 Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác thanh tra chuyên ngành

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 16 Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về công tác thanh tra chuyên ngành sau đây:

(1) Quyết định 408/ QĐ-BHXH ngày 01/3/2017 về việc phê duyệt Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành BHXH.

(2) Quyết định 1818/ QĐ-BHXH ngày 13/10/2017 về việc phê duyệt bổ sung cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về BHXH, BHTN, BHYT và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành BHXH.

(3) Quyết định 480/ QĐ-BHXH ngày 18/4/2018 về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và cấp Thẻ hanh tra chuyên ngành BHXH.

(4) Quyết định 1100/ QĐ-BHXH ngày 14/9/2018 về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và cấp thẻ thanh tra chuyên ngành BHXH.

(5) Quyết định 917/ QĐ-BHXH ngày 16/7/2019 về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành BHXH.

(6) Quyết định 189/ QĐ-BHXH ngày 13/02/2020 về việc phê duyệt bổ sung Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và cấp Thẻ thanh thanh tra chuyên ngành BHXH.

(7) Quyết định 2481/ QĐ-BHXH ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt Danh sách cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT và cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành BHXH.

(8) Quyết định 1683/ QĐ-BHXH ngày 15/12/2021 về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

(9) Quyết định 1073/ QĐ-BHXH ngày 08/4/2022 về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

(10) Quyết định 2296/ QĐ-BHXH ngày 13/9/2022 về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

(11) Quyết định 3753/ QĐ-BHXH ngày 30/12/2022 về việc phê duyệt người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

(12) Quyết định 543/ QĐ-BHXH ngày 04/4/2023 về việc phê duyệt danh sách và điều chỉnh thông tin người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

(13) Quyết định 1416/ QĐ-BHXH ngày 12/7/2023 về việc thí điểm bổ sung người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với Giám đốc BHXH một số quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(14) Quyết định 1418/ QĐ-BHXH ngày 12/7/2023 về việc phê duyệt người đủ điều kiện được thí điểm bổ sung giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

(15) Quyết định 1298/ QĐ-BHXH ngày 08/9/2023 về việc phê duyệt danh sách người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT.

(16) Quyết định 1383/ QĐ-BHXH ngày 29/9/2023 về việc tiếp tục thí điểm bổ sung người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với Giám đốc bảo hiểm xã hội một số quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định 225/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 828

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:00 | 15/07/2024 Thông tư 11/2024/TT-BYT ngày 12/7/2024 quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y, dược, dân số
  • 09:45 | 15/07/2024 Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12/7/2024 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương
  • 09:40 | 15/07/2024 Kết luận 86-KL/TW ngày 10/7/2024 về phát triển nền Y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới
  • 09:35 | 15/07/2024 Chỉ thị 37-CT/TW ngày 10/7/2024 đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
  • 17:00 | 13/07/2024 Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐTP ngày 10/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên, giảm thời hạn chấp hành hình phạt trong trường hợp đặc biệt, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
  • 09:40 | 13/07/2024 Thông tư 36/2024/TT-BQP ngày 07/7/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
  • 09:35 | 13/07/2024 Thông tư 27/2024/TT-BGTVT ngày 02/7/2024 sửa đổi Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay kèm theo Thông tư 01/2011/TT-BGTVT và các Thông tư sửa đổi Thông tư 01/2011/TT-BGTVT
  • 18:05 | 12/07/2024 Nghị định 86/2024/NĐ-CP ngày 11/7/2024 về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái
  • 18:00 | 12/07/2024 Nghị định 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 hướng dẫn Luật Giá 2023
  • 17:55 | 12/07/2024 Nghị định 84/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 về thí điểm phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh
35.172.230.21

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn