Danh mục văn bản pháp luật còn hiệu lực thuộc quản lý của Bộ Công an về an ninh quốc gia

29/02/2024 19:26 PM

Ngày 01/02/2024, Bộ Công an đã ban hành Quyết định 721/QĐ-BCA công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019-2023.

Khắc Vỹ

Danh mục văn bản pháp luật còn hiệu lực thuộc quản lý của Bộ Công an về an ninh quốc gia

Theo đó, tại Quyết định 721/QĐ-BCA năm 2024 Bộ Công an đã công bố kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công.

Trong đó tại Mục II danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định 721/QĐ-BCA năm 2024 có quy định về các văn bản còn hiệu lực trong công tác an ninh quốc gia. Cụ thể như sau:

Trong công tác quản lý nhà nước an ninh quốc gia hiện tại thì có 16 văn bản pháp luật còn hiệu lực thi hành gồm có: 01 Luật, 06 Nghị định, 04 Thông tư liên tịch, 05 Thông tư, như sau:

- Luật An ninh quốc gia 2004 được ban hành ngày 03/12/2004 và có hiệu lực ngày 01/7/2005.

- Nghị định 16/2006/NĐ-CP quy định về khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do tham gia bảo vệ an ninh quốc gia được ban hành ngày 25/01/2006 và có hiệu lực 22/02/2006.

- Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác báo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 23/4/2009 và có hiệu lực 08/6/2009.

- Nghị định 35/2011/NĐ-CP về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được ban hành ngày 18/5/2011 và có hiệu lực 10/7/2011.

- Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội được ban hành ngày 21/01/2014 và có hiệu lực 08/3/2014.

- Nghị định 39/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 30/3/2021 và có hiệu lực 15/5/2021.

- Thông tư liên bộ 14/TTLB về công tác bảo vệ an ninh và tài sản Nhà nước do ngành Ngân hàng quản lý và bảo quản được ban hành ngày 04/11/1992 và có hiệu lực 04/11/1992.

- Thông tư liên tịch 03/2002/TTLT-BXD-BCA về phối hợp công tác bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn của các cơ quan, đơn vị của Bộ Xây dựng được ban hành ngày 30/5/2002 và có hiệu lực 14/6/2002.

- Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA hướng dẫn phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được ban hành ngày 04/5/2016 và có hiệu lực 25/6/2016.

- Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BTC-BCA quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính được ban hành ngày 20/6/2016 và có hiệu lực 05/8/2016.

- Thông tư 20/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 23/6/2010 và có hiệu lực 09/8/2010.

Lưu ý: Văn bản này hết hiệu lực một phần:

- Thông tư 01/2011/TT-BCA quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ được ban hành ngày 18/01/2011 và có hiệu lực 08/3/2011.

- Thông tư 51/2011/TT-BCA quy định các mục tiêu thuộc Bộ Công an do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ được ban hành ngày 20/7/2011 và có hiệu lực 05/9/2011.

Lưu ý: Văn bản này còn hiệu lực đến ngày 01/01/2024:

- Thông tư 28/2022/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan được ban hành ngày 15/7/2022 và có hiệu lực 01/10/2022.
 
- Thông tư 18/2023/TT-BCA quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không được ban hành ngày 24/5/2023 và có hiệu lực 08/7/2023.

Chi tiết xem thêm tại Quyết định 721/QĐ-BCA ban hành ngày 01/02/2024.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 933

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:50 | 29/05/2024 Công văn 2992/BNV-TCBC ngày 28/5/2024 thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  • 10:30 | 28/05/2024 Nghị định 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
  • 09:40 | 28/05/2024 Công văn 1488/BHXH-TT ngày 22/5/2024 tăng cường truyền thông chuyên đề về bảo hiểm xã hội một lần
  • 09:00 | 28/05/2024 Chỉ thị 34-CT/TW ngày 24/5/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới
  • 17:00 | 27/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-NHNN ngày 16/5/2024 sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 15:10 | 27/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-NHNN ngày 15/5/2024 sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
  • 14:40 | 27/05/2024 Công văn 3263/BTNMT-TNN ngày 23/5/2024 thực hiện các văn bản hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 11:30 | 27/05/2024 Nghị định 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi theo Nghị định 154/2020/NĐ-CP
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
3.230.154.90

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn