Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công đối với dự án BT tại TPHCM

11/02/2024 08:03 AM

Ngày 02/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễm Quỳnh

Nguyên tắc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công đối với dự án BT tại TPHCM

Theo đó, nguyên tắc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công đối với dự án BT như sau:

-  Kho bạc Nhà nước giữ nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định 11/2024/NĐ-CP .

- Cơ quan ký kết hợp đồng dự án BT mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nơi thuận tiện cho giao dịch. Việc mở tài khoản để kiểm soát, thanh toán được thực hiện theo quy định Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

- Sau khi nhận được văn bản phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung nếu có) của UBND các cấp của TPHCM, đối với các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 98/2023/QH15 và đã được phân bổ, điều chỉnh phân bổ vốn kế hoạch, Kho bạc căn cứ hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ quan ký kết hợp đồng BT, các điều khoản thanh toán được quy định trong hợp đồng BT và phụ lục hợp đồng (nếu có), số lần thanh toán, giai đoạn, thời điểm thanh toán, các điều kiện thanh toán và giá trị từng lần thanh toán để thanh toán vốn cho dự án.

Trường hợp hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ quan ký kết hợp đồng BT chưa đảm bảo đúng chế độ hoặc thiếu hồ sơ, Kho bạc Nhà nước từ chối thanh toán và chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày khi được hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ quan ký kết hợp đồng BT, Kho bạc Nhà nước phải có văn bản thông báo lý do từ chối thanh toán gửi một lần cho cơ quan ký kết hợp đồng BT để hoàn thiện, bổ sung theo quy định của.

- Thời hạn kiểm soát, thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thanh toán của cơ quan ký kết hợp đồng BT.

- Tổng số vốn thanh toán cho dự án BT không được vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Số vốn đầu tư công giải ngân trong năm của dự án không được  vượt vốn kế hoạch trong năm đã bố trí cho dự án.

- Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho dự án khi có đủ điều kiện về thanh toán và hồ sơ thanh toán theo quy định.

- Cơ quan ký kết hợp đồng BT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả; chấp hành đúng quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối lượng thực hiện, đơn giá, giá trị đề nghị thanh toán và hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Kho bạc.

Xem chi tiết tại Nghị định 11/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 02/02/2024.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 543

Bài viết về

lĩnh vực Đầu tư

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:55 | 21/02/2024 Quyết định 183/QĐ-TCT ngày 07/02/2024 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 16:15 | 20/02/2024 Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030
  • 15:45 | 20/02/2024 Công văn 333/BHXH-CSXH ngày 05/02/2024 hướng dẫn thực hiện giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần
  • 08:35 | 20/02/2024 Thông báo 54/TB-VPCP ngày 16/02/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ 9 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  • 08:10 | 20/02/2024 Quyết định 151/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2024 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện Chương trình Cải cách hành chính năm 2024 và giai đoạn 2021-2025”
  • 16:55 | 19/02/2024 Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 quy định về Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình
  • 16:25 | 19/02/2024 Thông tư 11/2024/TT-BTC ngày 05/02/2024 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản
  • 10:20 | 19/02/2024 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 09:00 | 19/02/2024 Luật Đất đai 2024 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024
  • 08:30 | 19/02/2024 Quyết định 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn