Sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) trong Hiệp định VN-EAEUFTA từ ngày 01/03/2024

17/01/2024 14:13 PM

Ngày 15/01/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2024/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BCT thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu (gọi tắt là Hiệp định VN-EAEUFTA).

Thanh Rin

Sửa đổi Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) trong Hiệp định VN-EAEUFTA từ ngày 01/03/2024

Theo đó, Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 21/2016/TT-BCT (đã được thay thế bằng Phụ lục tại Điều 2 Thông tư 11/2018/TT-BCT ) sẽ thực hiện theo các nội dung có trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BCT .

Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BCT được xây dựng trên cơ sở Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa năm 2022 (sau đây gọi là HS 2022). Cột đầu tiên của PSR gồm có các Chương, Nhóm hoặc Phân nhóm. Cột thứ hai về mô tả hàng hóa. Cột thứ ba về tiêu chí xuất xứ. Hàng hóa thuộc PSR này được xác định duy nhất bởi các mã HS của hàng hóa; tên hàng hóa chỉ được sử dụng để thuận tiện.

Trong đó:

- Chương là một chương của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (2 số);

- Nhóm là một nhóm của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (4 số);

- Phân nhóm là một phân nhóm của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (6 số);

- WO là hàng hóa có xuất xứ thuần túy tại một Bên theo quy định tại Điều 4 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT ;

- CTC là chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 2 số (CC), 4 số (CTH), 6 số (CTSH);

- CC là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số hàng hóa ở cấp độ 2 số (chuyển đổi Chương);

- CTH là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số (chuyển đổi Nhóm);

- CTSH là tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng trong quá trình sản xuất hàng hóa cuối cùng phải trải qua sự thay đổi trong phân loại mã số hàng hóa ở cấp độ 6 số (chuyển đổi Phân nhóm);

- VAC (Х)% là hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quá trình sản xuất của thành phẩm được thực hiện tại một Bên;

- CTC + VAC (Х)% là yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa với điều kiện hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quy trình sản xuất hàng hóa cuối cùng đã được thực hiện tại một Bên;

- CTC hoặc VAC (X)% là yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc hàm lượng giá trị gia tăng được tính theo công thức quy định tại Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BCT không thấp hơn (X) phần trăm (%) và quy trình sản xuất của hàng hóa cuối cùng được thực hiện tại một Bên.

Xem chi tiết tại Thông tư 01/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/3/2024 và bãi bỏ Thông tư 11/2018/TT-BCT ngày 29/5/2018.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,598

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
  • 07:55 | 16/04/2024 Công văn 1540/TCT-KTNB ngày 12/4/2024 triển khai Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo
  • 07:30 | 16/04/2024 Quyết định 997/QÐ-BVHTTDL ngày 12/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong lĩnh vực thư viện
  • 18:00 | 15/04/2024 Quyết định 421/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
  • 15:30 | 15/04/2024 Công văn 1337/BTTTT-CATTT ngày 12/4/2024 hướng dẫn rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông
35.174.62.162

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn