Hiệp định thương mại

Sau đây là tổng hợp bài viết về Hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia.

  • Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AKFTA 10:00 | 04/04/2024
  • Ngày 27/3/2024, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn