Điểm tin văn bản nổi bật trong tuần (04/11 – 09/11)

10/11/2013 10:26 AM

Trong tuần vừa qua, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được một số văn bản có nội dung nổi bật về giảm thời hạn chuyển đổi công tác đối với CBCC viên chức, hướng dẫn tạm thời về XNK tại chỗ, tăng mức phạt VPHC trong thi tuyển sinh dạy nghề…Cụ thể như sau:

Huỳnh Như
Nghị định 143/2013/NĐ-CP: Các trường hợp phải bồi hoàn chi phí đào tạo

Người được đào tạo trình độ, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ từ nguồn NSNN, NN tài trợ phải bồi hoàn chi phí đào tạo nếu vi phạm 02 nguyên tắc sau:

- Không chấp hành sự điều động làm việc của cơ quan NN trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày người học được công nhận tốt nghiệp.

- Chưa chấp hành đủ thời gian làm việc theo quy định mà tự ý bỏ việc.

Chi phí bồi hoàn bao gồm: Học phí, học bổng và các khoản chi phí khác phục vụ cho khóa học đã được ngân sách nhà nước cấp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/12/2013.

Nghị định 148/2013/NĐ-CP: Tăng mức phạt VPHC thi tuyển sinh dạy nghề

Theo quy định tại Nghị định này, mức phạt đối với các hành vi vi phạm về tuyển sinh trong lĩnh vực dạy nghề sẽ tăng, cụ thể:

- Chấm bài thi không đúng đáp án, thang điểm; lập bảng điểm sai lệch với kết quả chấm của bài thi sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng (quy định hiện hành là 1,5 – 3 triệu đồng).

- Thi thay người khác; chuyển tài liệu, phương tiện, thông tin trái phép vào phòng thi; làm lộ số phách bài thi sẽ bị phạt từ 5 -10 triệu đồng (quy định hiện hành là 4 – 6 triệu đồng).

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2013 và thay thế Nghị định 116/2009/NĐ-CP.   

Nghị định 150/2013/NĐ-CP: Giảm thời hạn chuyển đổi vị trí công tác đối với CBCC, viên chức

Theo quy định mới tại Nghị định này thì thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 60 tháng) theo đặc thù từng ngành, từng lĩnh vực, giảm 03 năm so với quy dịnh hiện hành.
    
Ngoài ra, đối tượng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước được loại ra khỏi danh mục vị trí công tác phải thực hiện chuyển đổi vị trí định kỳ.

Nghị định 150 có hiệu lực từ ngày  20/12/2013.

Thông tư 26/2013/TT-BCT: Mẫu xử phạt VPHC mới của Quản lý thị trường

Theo đó, mẫu biên bản, quyết định sẽ được in theo sẵn trên giấy trắng phủ vân hoa văn mờ màu vàng nhạt và bóng chìm phù hiệu Quản lý thị trường (trước đây chỉ in trên giấy trắng, chữ màu đen).

Việc quản lý in, cấp phát, sử dụng, giao nhận, thanh toán, tiêu hủy ấn chỉ… cũng được quy định cụ thể tại Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014, thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BCT.   

Thông tư 35/2013/TT-BYT: Đình chỉ hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh nếu vi phạm

Theo Thông tư 35, cơ sở khám chữa bệnh sẽ bị đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn nếu vi phạm trong quá trình hoạt động như: có sai sót chuyên môn kỹ thuật, không bảo đảm các điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất hoặc thiết bị y tế…

Thời gian đình chỉ được ghi rõ trong quyết định đình chỉ nhưng tối đa không quá 24 tháng.

Đối với cơ sở bị đình chỉ dưới 12 tháng, khi quá thời đình chỉ vẫn chưa khắc phục được sai sót chuyên môn sẽ được xem xét gia hạn thời gian đình chỉ hoặc bị xem xét thu hồi giấy phép hoạt động.

Đối với cơ sở bị đình chỉ 12 tháng, khi đủ thời gian đình chỉ vẫn chưa khắc phục được sai sót chuyên môn sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề (đối với cơ sở bị đình chỉ toàn bộ) hoặc làm thủ tục thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn (đối với cơ sở bị đình chỉ một phần).

Thông tư này có hiệu lực ngày 15/12/2013.

Thông tư 03/2013/TT-UBDT: Hướng dẫn hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào thiểu số

Từ ngày 12/12/2013, việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ được thực hiện theo Thông tư này.

Theo đó, trong 05 ngày làm việc, các hộ nghèo không có đất ở sẽ đăng ký với trưởng thôn nhu cầu hỗ trợ sau khi được trưởng thôn thông báo về nội dung chính sách.

Sai khi lập danh sách, trưởng thôn sẽ phối hợp với các cơ quan khác để kiểm tra, họp bình xét và gửi danh sách theo thứ tự ưu tiên và các tài liệu liên quan lên UBND cấp xã trong vòng 10 ngày.

Cơ quan công tác Dân tộc cấp huyện sẽ rà soát và trình Chủ tịch UBND cấp huyện để ra quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên trong thời hạn 05 ngày làm việc.

Công văn 6501/TCHQ-GSQL: Hướng dẫn tạm thời về XNK tại chỗ

Từ ngày 01/11/2013, việc thực hiện thủ tục hải quan (TTHQ) đối với hàng hóa XNK tại chỗ được thực hiện tạm thời như sau:

- Doanh nghiệp áp dụng TTHQ điện tử thì thực hiện theo hướng dẫn tại điều 47 Thông tư 196/2012/TT-BTC;   

- Doanh nghiệp áp dụng TTHQ truyền thống thì thực hiện theo hướng dẫn tại điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTC;   

- Trường hợp TTHQ xuất, nhập khẩu tại chỗ được thực hiện tại 2 đơn vị Hải quan khác nhau (mà bên này áp dụng TTHQ điện tử, bên kia truyền thống) thì thực hiện theo điều 45 Thông tư 128/2013/TT-BTC.   

Công văn 4409/BHXH-CSXH: Hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH từ 1/7/2013

Theo đó, người hưởng lương cơ sở đang hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản trước ngày 1/7/2013 mà từ ngày này trở đi còn thời gian hưởng thì căn cứ vào số ngày nghỉ ốm, thời gian nghỉ việc để giải quyết.

Cụ thể, nghỉ ốm, thai sản trước ngày 1/7/2013, hưởng trợ cấp theo mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng, từ ngày 1/7/2013 trở đi, hưởng theo mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

Đối với chế độ trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giải quyết hưởng mới từ ngày 01/7/2013 trở đi thì tiền lương tối thiểu chung để tính khoản trợ cấp được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm bắt đầu hưởng trợ cấp TNLĐ-BNN.

Trường hợp hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/7/2013 trở đi thì mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ tính lương, trợ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng

Công văn này áp dụng từ ngày 6/11/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,431

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 13/04/2024 Quyết định 988/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 07:45 | 13/04/2024 Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12/4/2024 đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp
  • 18:40 | 12/04/2024 Quyết định 987/QÐ-BVHTTDL ngày 11/4/2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới và sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 13:45 | 12/04/2024 Thông tư 09/2024/TT-BGTVT ngày 05/4/2024 sửa đổi 01:2024 QCVN 43:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ
  • 10:55 | 12/04/2024 Chỉ thị 32-CT/TW ngày 10/4/2024 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
  • 08:10 | 12/04/2024 Thông tư 02/2024/TT-BTP ngày 03/4/2024 quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành Thi hành án dân sự
  • 08:00 | 12/04/2024 Thông tư 10/2024/TT-BGTVT ngày 10/4/2024 sửa đổi các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
  • 07:50 | 12/04/2024 Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 08/4/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 11/04/2024 Quyết định 942/QÐ-BVHTTDL ngày 09/4/2024 Kế hoạch triển khai “Chương trình hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Belarus” giai đoạn 2024-2025
  • 07:25 | 11/04/2024 Quyết định 298/QĐ-TTg ngày 10/4/2024 về Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.238.71.155

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn