Công ty đại chúng chỉ gửi báo cáo qua IDS

21/09/2013 10:31 AM

Từ tháng 11/2013, các công ty đại chúng chỉ gửi Báo cáo điện tử qua Hệ thống công bố thông tin chứng khoán (IDS) của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), không gửi văn bản như trước đây.

Minh Nguyệt
Trước đó, trong vòng 02 tháng kể từ ngày 25/9/2013, công ty đại chúng phải thực hiện song song báo cáo điện tử qua IDS và báo cáo bằng văn bản.

Đây là nội dung được quy định tại Quyết định 563/QĐ-UBCK có hiệu lực từ ngày 25/09/2013.

Bên cạnh đó, một số yêu cầu chung khi áp dụng hình thức gửi này:

- Phải cài đặt phần mềm hỗ trợ công bố thông tin do UBCKNN cung cấp để thực hiện kết nối với IDS.

- Phải khai báo thông tin cơ sở về công ty trên IDS ngay sau khi được cấp tài khoản và cập nhật khi có thay đổi.

- Dùng tài khoản do UBCKNN cấp và chữ ký số công cộng để báo cáo và công bố thông tin.

Quy chế hướng dẫn được quy định cụ thể trong Quyết định.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,125

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:50 | 01/12/2023 Thông tư 23/2023/TT-BYT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 01/2018/TT-BYT quy định về ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
  • 07:50 | 01/12/2023 Nghị quyết 105/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024
  • 07:40 | 01/12/2023 Nghị quyết 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
  • 07:35 | 01/12/2023 Quyết định 889/QĐ-QLD ngày 30/11/2023 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành
  • 07:25 | 01/12/2023 Quyết định 3657/QÐ-BVHTTDL ngày 29/11/2023 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  • 17:55 | 30/11/2023 Thông tư 96/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ
  • 10:58 | 30/11/2023 Thông tư 33/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 quy định về phân cấp quản lý Nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu
  • 10:55 | 30/11/2023 Nghị định 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
  • 14:55 | 29/11/2023 Quyết định 1427/QĐ-KTNN ngày 27/11/2023 hướng dẫn chuẩn bị ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia
  • 14:50 | 29/11/2023 Quyết định 1413/QĐ-KTNN ngày 23/11/2023 sửa đổi Quy định tiêu chí thang điểm, đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán Nhà nước kèm theo Quyết định 963/QĐ-KTNN ngày 15/7/2022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn