Cơ cấu số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH

10/10/2023 10:56 AM

Ngày 01/10/2023, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1388/QĐ-BHXH quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, từ chức, tạm đình chỉ chức vụ, công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý và kế toán trưởng tại các đơn vị thuộc ngành BHXH Việt Nam.

Thu Linh

Cơ cấu số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó tại các đơn vị thuộc hệ thống BHXH

Theo đó, cơ cấu số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó tại các đơn vị trực thuộc hệ thống BHXH Việt Nam được căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và đặc điểm tình hình của từng đơn vị để xem xét:

(1) Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam ở Trung ương

Số lượng Phó Thủ trưởng, Phó Trưởng phòng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được quy định tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ, cụ thể:

- Số lượng Phó Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Đơn vị có từ 15 đến 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó.

Trước kia, Quyết định 438/QĐ-BHXH ngày 18/4/2019 quy định BHXH thành phố Hà Nội và BHXH thành phố Hồ Chí Minh không quá 04 cấp phó.

- Số lượng Phó Trưởng phòng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

(2) Đối với BHXH tỉnh

- Số lượng Phó Giám đốc BHXH cấp tỉnh, Phó Giám đốc BHXH cấp huyện do Tổng Giám đốc phê duyệt căn cứ quy định tại Nghị định 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020.

- Số lượng Phó Trưởng phòng nghiệp vụ: Căn cứ quy định tại Nghị định 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 quy định về cơ quan thuộc Chính phủ: Phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

- Đối với Tổ nghiệp vụ: Tổ có từ 05 đến dưới 07 viên chức, không bố trí Phó Tổ trưởng; Tổ có từ 07 đến dưới 10 viên chức, có tối đa 01 Phó Tổ trưởng; Tổ có từ 10 viên chức trở lên, có tối đa 02 Phó tổ trưởng.

Quyết định 1388/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/10/2023 và thay thế Quyết định 438/QĐ-BHXH ngày 18/4/2019.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,852

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:50 | 25/05/2024 Công văn 832/KCB-PHCN&GĐ ngày 21/5/2024 tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác giám sát việc khám và cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe
  • 08:20 | 25/05/2024 Công văn 5258/BTC-TCT ngày 22/5/2024 phối hợp chỉ đạo trong công tác quản lý thuế
  • 14:30 | 24/05/2024 Công văn 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
  • 13:45 | 24/05/2024 Thông tư 12/2024/TT-BGTVT ngày 15/5/2024 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ tại cảng biển Việt Nam
  • 13:40 | 24/05/2024 Thông tư 09/2024/TT-BKHĐT ngày 16/5/2024 về biểu mẫu thực hiện thủ tục đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quy định về nội dung thông tin, việc cập nhật, khai thác và quản lý Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã
  • 09:30 | 24/05/2024 Nghị quyết 01/2024/NQ-HĐTP ngày 16/5/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân gia đình
  • 07:45 | 24/05/2024 Quyết định 440/QĐ-TTg ngày 22/5/2024 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế
  • 00:00 | 24/05/2024 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá
  • 16:40 | 23/05/2024 Quy định 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
  • 16:35 | 23/05/2024 Quyết định 147-QĐ/TW ngày 14/5/2024 về Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
3.239.95.36

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn