Hướng dẫn rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư

27/09/2023 15:53 PM

Ngày 15/9/2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành ban hành Công văn 10353/BGTVT-KHĐT hướng dẫn rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc theo Công điện 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023.

Diễm Quỳnh

Hướng dẫn rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 769/CĐ-TTg ngày 26/8/2023 về việc rà soát việc kết nối các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương, để có cơ sở báo cáo các cấp có thẩm quyền, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện:

- Nghiên cứu, rà soát quy hoạch tỉnh/thành phố đã và đang được triển khai về định hướng phát triển các khu vực đô thị, các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu du lịch, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu quốc tế... để thống kê, tổng hợp nhu cầu kết nối với hệ thống đường bộ cao tốc trên địa bàn.

- Việc kết nối đường bộ cao tốc phải tuân thủ quy định theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 25/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.

Các vị trí kết nối (là nút giao khác mức liên thông với đường bộ cao tốc) cần phải bảo đảm khoảng cách theo Mục 8.4 TCVN 5729:2012.

- Rà soát, đánh giá hiện trạng và đề xuất đầu tư các tuyến kết nối hoặc bổ sung/hoàn thiện nút giao khác mức liên thông. Các đề xuất đầu tư phải phù hợp với hiện trạng, quy hoạch của tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông, tiến trình đầu tư công trình, dự án có liên quan để bảo đảm kết nối hiệu quả, đồng bộ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư. Đối với các tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông cần đầu tư ngay, đề nghị thuyết minh làm rõ các nội dung sau:

+ Sự cần thiết đầu tư: làm rõ việc kết nối đường bộ cao tốc với các đô thị, khu chức năng quan trọng của địa phương, nếu khoảng cách với nút giao liền kề từ 5km đến 10km, đề nghị thuyết minh chi tiết sự cần thiết bảo đảm đáp ứng yêu cầu theo Mục 8.4.2 TCVN 5729:2012.

+ Phạm vi, quy mô đầu tư (số làn xe, đầu tư phân kỳ hay hoàn chỉnh).

+ Sơ bộ tổng mức đầu tư.

+ Nguồn vốn: địa phương nghiên cứu ưu tiên bố trí vốn và chủ động các nguồn lực để đầu tư (i) các tuyến kết nối thuộc thẩm quyền đầu tư của địa phương; (ii) các nút giao khác mức, tuyến kết nối thuộc nhiệm vụ, dự án đã được phân cấp đầu tư; (iii) các nút giao khác mức với đường bộ cao tốc đang khai thác theo khoản 10 Điều 1 Nghị định 25/2023/NĐ-CP .

Đối với tuyến kết nối/nút giao khác mức thuộc thẩm quyền đầu tư của Trung ương, đề nghị bổ sung thống kê để rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

+ Tiến trình đầu tư: thuyết minh bảo đảm phù hợp tiến trình đầu tư, thời điểm hình thành các đô thị, khu chức năng, các khu vực phát sinh nhu cầu vận tải; tiến trình đầu tư tuyến đường bộ cao tốc.

Văn bản rà soát bao gồm phần thuyết minh đề xuất các tuyến kết nối/nút giao khác mức liên thông cần đầu tư ngay và phụ lục thống kê nhu cầu kết nối theo Biểu mẫu gửi kèm, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi về Bộ GTVT trước ngày 05/10/2023.

- Giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông rà soát và đánh giá sự phù hợp các kiến nghị của địa phương theo các quy định pháp hiện hành liên quan đến việc kết nối đường bộ cao tốc; Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công điện 769/CĐ-TTg .

Xem chi tiết tại Công văn 10353/BGTVT-KHĐT có hiệu lực từ ngày 15/9/2023

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 857

Bài viết về

lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:14 | 28/11/2023 Thông tư 32/2023/TT-BGTVT ngày 28/11/2023 sửa đổi Thông tư 10/2020/TT-BGTVT quy định việc đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
  • 17:13 | 28/11/2023 Thông tư 16/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”
  • 17:10 | 28/11/2023 Thông tư 14/2023/TT-BTTTT ngày 24/11/2023 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bộ phát đáp ra đa tìm kiếm và cứu nạn hoạt động trong băng tần từ 9 200 MHz đến 9 500 MHz”
  • 08:20 | 28/11/2023 Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 27/11/2023 về đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
  • 08:15 | 28/11/2023 Quyết định 1490/QĐ-TTg ngày 27/11/2023 phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030"
  • 08:10 | 28/11/2023 Nghị định 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
  • 17:20 | 27/11/2023 Thông tư 13/2023/TT-BTTTT ngày 23/11/2023 Quy hoạch băng tần 3560-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng IMT của Việt Nam
  • 14:55 | 27/11/2023 Chỉ thị 26-CT/TW ngày 23/11/2023 về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024
  • 09:58 | 25/11/2023 Công văn 4267/BQP-TM ngày 06/11/2023 về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024
  • 09:47 | 25/11/2023 Công điện 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn