Định mức cấp phát trang phục ngành Kiểm sát

05/09/2013 10:49 AM

Định mức cấp phát trang phục cho cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát ghi nhận tại Thông tư 01/2013/TTLT-VKSTC-BTC có một số điểm mới như sau:

Ms. Lệ Chiêu
- Mỗi cán bộ công viên chức được cấp thêm 1 bộ Quần áo lễ phục mùa hè và 1 bộ Quần áo lễ phục mùa đông.

- Các tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở vào cấp 2 bộ quần áo xuân hè trang phục thường dùng (trước đây chỉ cấp 1 bộ).

- Thời gian cấp trang phục thu đông là 2 năm 1 lần (từ Huế trở ra) và 4 năm 1 lần (từ Đà Nẵng trở vào).

Cũng theo thông tư thì chỉ có người có chức danh Kiểm sát viên mới được cấp Giấy chứng minh Kiểm sát viên (trước đây Điều tra viên cũng được cấp giấy này).

Thông tư 01 hiệu lực kể từ  01/10/2013 và thay thế Thông tư 02/2003/TTLT-VKSTC-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,079

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn