Ngưng hiệu lực một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT

12/09/2023 11:22 AM

Ngày 05/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 10/2023/TT-BTTTT về việc ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023.

Tiến Đạt

Ngưng hiệu lực một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT

(1) Ngưng hiệu lực thi hành một phần/toàn bộ kể từ ngày 05/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đối với một số quy chuẩn kỹ thuật sau:

- QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết vị đầu cuối thông tin di động mặt đất

- QCVN 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT và QCVN 18:2022/BTTTT về Thiết vị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

- QCVN 18:2022/BTTTT về Thiết vị lặp thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)

- IEC 62368-1:2018 Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị phát, thu – phát vô tuyến cự lý ngắn dùng cho mục đích chung.

- QCVN 54:2020/BTTTT Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tầng 2,4GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) 60mW đến 200mW

- QCVN 65:2021/BTTTT Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tầng 5GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) 60mW trở lên

(2) Ngưng hiệu lực thi hành một phần/toàn bộ kể từ ngày 05/9/2023 đến hết ngày 30/6/2024 đối với một số quy chuẩn kỹ thuật sau:

- QCVN 41:2016/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động GMS

- QCVN 16:2018/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

- QCVN 110:2017/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD

- QCVN 128:2021/BTTTT và QCVN 18:2022/BTTTT  Thiết bị trạm gốc thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G)

- QCVN 66:2018/BTTTT Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

- QCVN 111:2017/BTTTT Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD

- QCVN 122:2020/BTTTT và QCVN 131:2022/BTTTT Thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN)

- QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

- QCVN 44:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)

- QCVN 53:2017/BTTTT Thiết bị vi ba số

- QCVN 38:2011/BTTTT Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tầng C

- QCVN 39:2011/BTTTT Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tầng Ku

- QCVN 24:2011/BTTTT Thiết bị thu phát vô tuyến VHF của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS

- QCVN 26:2011/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt trên tàu cứu nạn

- QCVN 28:2011/BTTTT Thiết bị Inmarsat-C sử dụng trên tàu biển

- QCVN 50:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh

- QCVN 57:2018/BTTTT Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EIRB) hoạt động ở băng tầng 406,0MHz đến 406,1MHz

- QCVN 108:2016/BTTTT Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động ở băng tầng 406,0MHz đến 406,1MHz

- QCVN 58:2011/BTTTT Thiết bị gọi chọn số DSC

- QCVN 60:2011/BTTTT Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạn

- QCVN 62:2011/BTTTT Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải

- QCVN 68:2013/BTTTT Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động (AIS) sử dụng trên tàu biển

- QCVN 107:2016/BTTTT Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạn

- QCVN 52:2020/BTTTT Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải

- QCVN 59:2011/BTTTT Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF

- QCVN 61:2011/BTTTT Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung.

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID)

- QCVN 124:2021/BTTTT Thiết bị Ra đa ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt

- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị sạc không dây

Xem chi tiết tại Thông tư 10/2023/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,271

Bài viết về

lĩnh vực Công nghệ thông tin

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 04/03/2024 Thông tư 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  • 13:30 | 04/03/2024 Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
  • 10:50 | 04/03/2024 Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
  • 10:40 | 04/03/2024 Nghị định 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
  • 10:40 | 04/03/2024 Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới
  • 09:30 | 04/03/2024 Thông tư 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
  • 08:00 | 04/03/2024 Thông tư 18/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 về Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
  • 16:05 | 02/03/2024 Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
  • 16:00 | 02/03/2024 Công văn 485/TCT-KK ngày 06/02/2024 ngừng kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan điều tra
  • 08:20 | 02/03/2024 Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 01/03/2024 đàm phán, ký Bản ghi nhớ về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn