Bãi bỏ toàn bộ 03 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

19/06/2023 10:11 AM

Ngày 15/6/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục.

Thu Linh

Bãi bỏ toàn bộ 03 thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bãi bỏ toàn bộ 03 thông tư sau đây:

(1) Bãi bỏ Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;

Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 hướng dẫn Quyết định 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành, tuy nhiên Quyết định này đã bị thay thế bởi Nghị định 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021.

(Hiện hành, việc quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài sẽ thực hiện theo Nghị định 86/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật).

(2) Bãi bỏ Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục;

Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT ngày 26/8/2014 hướng dẫn Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục, tuy nhiên Nghị định Nghị định 31/2011/NĐ-CP đã bị thay thế bởi Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020.

(Hiện hành, việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục sẽ thực hiện theo Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày17/7/2020 hướng dẫn Luật Giáo dục).

(3) Bãi bỏ Thông tư 34/2017/TT-BGDĐT ngày 25/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo; giám đốc các Đại học, Học viện; hiệu trưởng các Trường đại học; hiệu trưởng các Trường cao đẳng sư phạm và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT .

Xem chi tiết tại Thông tư 12/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2023.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,984

Bài viết về

lĩnh vực Giáo dục

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:30 | 21/06/2024 Thông tư 42/2024/TT-BTC ngày 20/6/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá bất động sản
  • 13:40 | 21/06/2024 Quyết định 07/2024/QĐ-TTg ngày 20/6/2024 về Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
  • 09:40 | 21/06/2024 Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao
  • 08:55 | 21/06/2024 Nghị quyết 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô
  • 13:40 | 19/06/2024 Công điện 02/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 triển khai Nghị định 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024
  • 11:20 | 19/06/2024 Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản
  • 11:10 | 19/06/2024 Công điện 03/CĐ-TCT ngày 18/6/2024 thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tại Nghị định 65/2024/NĐ-CP
  • 10:40 | 19/06/2024 Thông tư 02/2024/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh
  • 09:50 | 19/06/2024 Công văn 4932/NHNN-TT ngày 13/6/2024 về phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
  • 09:30 | 19/06/2024 Nghị quyết 91/NQ-CP ngày 18/6/2024 về đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công
34.239.176.54

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn