Quy trình mua bán vàng miếng trực tiếp với NHNN

23/03/2013 18:15 PM

Sẽ ngừng giao dịch mua bán vàng miếng nếu trước khi thông báo kết quả, giá vàng biến động vượt quá mức biến động giá trong phương án đã được phê duyệt.

Ms.Thu Trâm
Sở Giao dịch sẽ thông báo cho các doanh nghiệp tham gia về việc ngừng giao dịch.

Đây là một trong những điểm cần lưu ý trong Quy trình mua bán vàng miếng trực tiếp tại Quyết định 563/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

Ngoài ra, một số nội dung khác trong quy trình giao dịch vàng miếng cũng được hướng dẫn cụ thể hơn như:

- Chậm nhất đến 17 giờ của ngày liền kề trước ngày NHNN tổ chức mua, bán vàng miếng, các doanh nghiệp phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của NHNN,

- Trong thời hạn 30 phút kể từ khi Sở Giao dịch thông báo giá mua, bán, người đại diện giao dịch phải nộp đơn đăng ký mua, bán vàng miếng cho NNHN…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, 18/3/2013.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,153

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 09/12/2022 Thông tư 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình
  • 07:40 | 08/12/2022 Thông báo 5034/TB-LĐTBXH ngày 07/12/2022 về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn