16 bước thực hiện dịch vụ tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế

23/09/2022 09:04 AM

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

Như Mai

Trong đó, quy định 16 bước công việc thực hiện dịch vụ tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, cụ thể:

- Bước 1: Thu thập thông tin, tài liệu liên quan để xây dựng đề án TCQT

- Bước 2: Dịch và hiệu đính tài liệu

- Bước 3: Tham gia biên soạn dự thảo làm việc (WD)

- Bước 4: Tham gia dự họp ban kỹ thuật TCQT

- Bước 5: Tham gia biên soạn dự thảo của ban kỹ thuật (CD)

- Bước 6: Tham gia gửi lấy ý kiến các nước (Các nước thành viên P, O)

- Bước 7: Tham gia tổng hợp, xử lý ý kiến

- Bước 8: Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

- Bước 9: Tham gia hoàn thiện dự thảo ban kỹ thuật (DIS)

- Bước 10: Tham gia gửi lấy ý kiến các nước (Các nước thành viên P, O)

- Bước 11: Tham gia tổng hợp, xử lý ý kiến

- Bước 12: Tham dự họp ban kỹ thuật TCQT

- Bước 13: Tham gia hoàn thiện dự thảo TCQT trước khi công bố (FDIS)

- Bước 14: Tham gia gửi lấy ý kiến các nước (Các nước thành viên P, O)

- Bước 15: Tham gia tổng hợp, xử lý ý kiến

- Bước 16: Tham gia hoàn thiện để công bố TCQT

Xem chi tiết tại Thông tư 13/2022/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,388

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 13:50 | 04/03/2024 Thông tư 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 hướng dẫn xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
  • 13:30 | 04/03/2024 Quyết định 208/QĐ-LĐTBXH ngày 29/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
  • 10:50 | 04/03/2024 Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 01/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
  • 10:40 | 04/03/2024 Nghị định 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp
  • 10:40 | 04/03/2024 Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 02/3/2024 đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu lúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới
  • 09:30 | 04/03/2024 Thông tư 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
  • 08:00 | 04/03/2024 Thông tư 18/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 về Quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội
  • 16:05 | 02/03/2024 Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
  • 16:00 | 02/03/2024 Công văn 485/TCT-KK ngày 06/02/2024 ngừng kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan điều tra
  • 08:20 | 02/03/2024 Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 01/03/2024 đàm phán, ký Bản ghi nhớ về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn