Bổ sung mã số vào hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

12/08/2022 11:28 AM

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 51/2022/TT-BTC bổ sung mã số Chương trình mục tiêu và dự án quốc gia tại Phụ lục IV Thông tư 324/2016/TT-BTC hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, cụ thể như sau:

Quý Tân

Bổ sung mã 0470 “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các tiểu chương trình, nhiệm vụ, dự án thành phần thuộc Chương trình gồm có:

+ Mã 0471 “Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo”;

+ Mã 0472 “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo”;

+ Mã 0473 “Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng”;

+ Mã 0474 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững”;

+ Mã 0475 “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo”;

+ Mã 0476 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”;

+ Mã 0477 “Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình”.

Đồng thời, bổ sung thêm 02 mã số và hệ thống mục lục ngân sách nhà nước gồm:

- Mã số 0490 “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

- Mã số 0510 “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến 2025”.

Thông tư 51/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 11/8/2022 và áp dụng từ năm ngân sách 2022.

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 8,292

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:30 | 05/12/2023 Thông tư 72/2023/TT-BTC ngày 01/12/2023 quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính
  • 10:25 | 05/12/2023 Thông tư 99/2023/TT-BQP ngày 30/11/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng
  • 09:25 | 05/12/2023 Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
  • 09:22 | 05/12/2023 Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
  • 09:20 | 05/12/2023 Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
  • 17:10 | 04/12/2023 Thông tư 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 sửa đổi Thông tư 17/2019/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
  • 16:45 | 04/12/2023 Quyết định 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
  • 14:10 | 04/12/2023 Thông tư 25/2023/TT-BCT ngày 30/11/2023 quy định về số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp
  • 13:50 | 04/12/2023 Thông tư 95/2023/TT-BQP ngày 29/11/2023 quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
  • 13:40 | 04/12/2023 Quyết định 3698/QÐ-BVHTTDL ngày 01/12/2023 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn