Bệnh viện tăng cường quản lý việc cấp giấy khám sức khỏe

04/06/2022 09:49 AM

Bộ Y tế ban hành Công văn 2826/BYT-KCB ngày 31/5/2022 về tăng cường quản lý nhà nước về công tác khám sức khỏe.

Châu Thanh

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Bệnh viện thuộc Trường Đại học; Y tế Bộ ngành:

- Tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe và cấp giấy khám sức khỏe, kiểm tra, thanh tra công tác khám sức khỏe và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết các trường hợp vi phạm về khám sức khỏe như giấy khám sức khỏe giả, cấp giấy khám sức khỏe khi không có người khám....

- Thông tin đến Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi cơ sở đóng trụ sở về việc công bố cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe để Sở Y tế cập nhật chung trên địa bàn tỉnh, thành phố.

- Rà soát và báo cáo kịp thời tới cơ quan quản lý trực tiếp khi có thay đổi về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị.... tại thời điểm kiểm tra so với hồ sơ đã tự công bố là cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trước đó.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, cập nhật, bổ sung hoặc đưa ra khỏi danh sách cơ sở KBCB đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe trên trang thông tin điện tử của Cục Y tế (BCA), Cục Y tế Giao thông vận tải (Bộ GTVT), Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 2826/BYT-KCB ngày 31/5/2022.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,939

Bài viết về

lĩnh vực Y tế

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn