Chế độ báo cáo của Ban quản lý khu du lịch quốc gia

23/05/2022 14:33 PM

Ngày 19/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2022/NĐ-CP về mô hình quản lý khu du lịch quốc gia.

Minh Châu

Theo đó, Ban quản lý khu du lịch quốc gia thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo quy định của pháp luật gồm:

- Báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về công tác quản lý khu du lịch quốc gia;

Nội dung gồm đánh giá công tác thực hiện các nội dung quản lý khu du lịch quốc gia được quy định tại Điều 9 Nghị định 30/2022 (kết quả thực hiện, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, phương hướng hoạt động trong thời gian tiếp theo, kiến nghị và đề xuất);

Báo cáo định kỳ được gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Tổng cục Du lịch), UBND cấp tỉnh (qua cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh).

- Báo cáo thông kê cơ sở:

Cơ quan nhận báo cáo, nội dung, thời hạn, kỳ gửi, phương thức gửi báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép.

- Báo cáo đột xuất:

Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp tỉnh.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 30/2022/NĐ-CP, Ban quản lý khu du lịch quốc gia thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị định 30/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

>>> Xem thêm: Khu du lịch quốc gia cần có tiêu chí gì? Cần làm thủ tục như thế nào để được công nhận là khu du lịch quốc gia?

 

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,527

Bài viết về

lĩnh vực Bộ máy hành chính

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:10 | 28/11/2022 Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
  • 10:40 | 28/11/2022 Quyết định 3510/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công
  • 07:40 | 28/11/2022 Quyết định 3511/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 về Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn