Quy chế mới về mã chứng khoán

01/09/2012 09:22 AM

Vừa qua, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định 149/QĐ-VSD về Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Lệ Chiêu

Theo đó VSD sẽ thực hiện việc bảo lưu mã chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành (TCPH) là công ty đại chúng, hoặc cung cấp mã chứng khoán tạm thời cho các trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu theo đề nghị của TCPH.

Trong các quy định cụ thể liên quan đến mã chứng khoán, Quy chế mới có thêm mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bao gồm 9 ký tự. Trong đó Ký hiệu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 1 ký tự là chữ B; Ký hiệu TCPH: 3 ký tự là chữ cái in hoa là tên viết tắt của TCPH; Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành;  Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số.

Riêng mã chứng khoán của trái phiếu công ty, Quy chế phân biệt mã trái phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và mã trái phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Hai mã này chênh lệch nhau 1 ký tự ở  số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD. Ngoài ra Quy chế cũng có nêu quy định cụ thể về mã chứng khoán đối với tín phiếu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế quyết định 25/QĐ-VSD năm 2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,867

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 01/03/2024 Hướng dẫn 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31/01/2024 phối hợp thực hiện trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra của Công an nhân dân
  • 07:30 | 01/03/2024 Nghị định 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
  • 07:20 | 01/03/2024 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2023 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
  • 17:20 | 29/02/2024 Nghị định 22/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 sửa đổi Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định về quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam và Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam
  • 16:50 | 29/02/2024 Quyết định 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 14:05 | 29/02/2024 Quyết định 162/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải
  • 13:30 | 29/02/2024 Quyết định 721/QĐ-BCA ngày 01/02/2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công an kỳ 2019-2023
  • 08:20 | 29/02/2024 Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024
  • 17:55 | 28/02/2024 Công văn 653/BGDĐT-KHCNMT ngày 20/02/2024 hướng dẫn tổ chức xét tặng Giải thưởng khoa học công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024
  • 15:40 | 28/02/2024 Quyết định 316/QĐ-BTC ngày 26/02/2024 thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản hướng dẫn luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn