Quy chế mới về mã chứng khoán

01/09/2012 09:22 AM

Vừa qua, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định 149/QĐ-VSD về Quy chế cấp mã chứng khoán trong nước và cấp mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Lệ Chiêu

Theo đó VSD sẽ thực hiện việc bảo lưu mã chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành (TCPH) là công ty đại chúng, hoặc cung cấp mã chứng khoán tạm thời cho các trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tín phiếu theo đề nghị của TCPH.

Trong các quy định cụ thể liên quan đến mã chứng khoán, Quy chế mới có thêm mã trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh bao gồm 9 ký tự. Trong đó Ký hiệu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh: 1 ký tự là chữ B; Ký hiệu TCPH: 3 ký tự là chữ cái in hoa là tên viết tắt của TCPH; Năm phát hành: 2 ký tự là ký tự số thể hiện 2 số cuối của năm phát hành;  Số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD trong năm: 3 ký tự là ký tự số.

Riêng mã chứng khoán của trái phiếu công ty, Quy chế phân biệt mã trái phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và mã trái phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Hai mã này chênh lệch nhau 1 ký tự ở  số thứ tự trái phiếu đăng ký tại VSD. Ngoài ra Quy chế cũng có nêu quy định cụ thể về mã chứng khoán đối với tín phiếu.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành và thay thế quyết định 25/QĐ-VSD năm 2010.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,389

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn