Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

17/08/2012 10:39 AM

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Lệ Chiêu
Theo đó, về tiêu chuẩn điều kiện, tổ chức tư vấn định giá phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về 1 trong các lĩnh vực hoạt động sau: thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp và có ít nhất 3 thẩm định viên về giá đã được cấp thẻ thẩm định viên về giá và đăng ký hành nghề thẩm định giá; đồng thời không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá.

Đối với các tổ chức tư vấn định giá nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam thì chỉ được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa khi hợp tác, liên doanh với các tổ chức tư vấn định giá trong nước được Bộ Tài chính công nhận theo quy định.

Ngoài ra, từ 01/10 đến 31/10 hàng năm, tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm gửi báo cáo về kết quả hoạt động của mình cho Bộ tài chính. Đây là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá để tiếp tục cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp trong năm tiếp theo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2012 và thay thế Quyết định 100/2007/QĐ-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,689

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn