Giới hạn chi hoa hồng bảo hiểm

31/07/2012 15:45 PM

Ngày 06/8/2012, Thông tư 101/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định một số vấn đề về tài chính đối với các doanh nghiệp bảo hiểm (BH), doanh nghiệp tái BH thực hiện thí điểm BH nông nghiệp sẽ có hiệu lực.

Thanh Hữu

Theo đó, Doanh nghiệp BH được phép chi hoa hồng BH cho đại lý BH, chi hỗ trợ, chi thù lao đối với hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp không quá 20% doanh thu phí BH nông nghiệp.

Đối với chi bán hàng, chi quản lý cho hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp của doanh nghiệp BH: Doanh nghiệp BH được chi, hạch toán phân bổ vào chi phí quản lý của hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp và được quyết toán đảm bảo không vượt quá tỷ lệ 15% doanh thu phí BH nông nghiệp. Doanh nghiệp tái BH được chi quản lý, chi bán hàng và hạch toán phân bổ vào chi phí không vượt quá 3,5% doanh thu phí nhận tái BH nông nghiệp thí điểm.

Ngoài ra, trong năm tài chính, doanh nghiệp BH, doanh nghiệp tái BH lỗ từ hoạt động triển khai thí điểm BH nông nghiệp thì được hạch toán khoản lỗ này vào kết quả hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp bị lỗ do lỗ của hoạt động thí điểm BH nông nghiệp sẽ được chuyển lỗ sang năm sau theo quy định của pháp luật.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,808

Bài viết về

lĩnh vực Bảo hiểm

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
44.200.86.95

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn