Chiến lược XNK hàng hóa đến năm 2030

27/07/2012 14:02 PM

Nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Quyết định 2471/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 25/7/2012 ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030.

Thu Hà

Theo đó, định hướng đến năm 2030, tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 11% -12%/năm trong thời kỳ 2011-2020; Tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa tăng 10% - 11% /năm; Giảm dần thâm hụt thương mại, kiểm soát nhập siêu khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu vào năm 2015 và tiến tới cân bằng cán cân thương mại vào năm 2020.

Ngoài ra, Quyết định còn đưa ra 7 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện chiến lược như sau: Phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; Hoàn thiện chính sách thương mại, tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển sản xuất hàng xuất khẩu; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ XNK hàng hóa và đầy nhanh xã hội hóa dịch vụ logictics; Đào tạo phát triển nguồn nhân lực; Kiểm soát nhập khẩu; Nâng cao sức mạnh của Doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội ngành hàng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,516

Bài viết về

lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 17/04/2024 Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 17/4/2024 Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2024
  • 10:55 | 17/04/2024 Nghị định 39/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 quy định về biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • 10:30 | 17/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP ngày 16/4/2024 về hoạt động lấn biển
  • 08:10 | 17/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BYT ngày 16/4/2024 về Danh mục thuốc có ít nhất 03 hãng trong nước sản xuất trên dây chuyền sản xuất thuốc đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương EU-GMP và đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế và về chất lượng, giá, khả năng cung cấp
  • 10:30 | 16/04/2024 Thông tư 05/2024/TT-BGDĐT ngày 29/3/2024 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
  • 09:15 | 16/04/2024 Quyết định 1139/QĐ-BGDĐT ngày 15/4/2024 Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
  • 08:25 | 16/04/2024 Thông tư 03/2024/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2024 bãi bỏ quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT
  • 08:25 | 16/04/2024 Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
  • 08:20 | 16/04/2024 Thông tư 04/2024/TT-TTCP ngày 8/4/2024 quy định về xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
  • 08:00 | 16/04/2024 Công văn 1547/TCT-DNNCN ngày 12/4/2024 triển khai Chương trình "Hóa đơn may mắn" năm 2024
44.201.97.0

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn