Quản lý người bị tử hình 24/24h trong ngày

18/07/2012 14:02 PM

Khu vực, buồng giam người bị kết án tử hình phải đảm bảo yêu cầu quản lý, giam giữ nghiêm ngặt, chặt chẽ 24/24h trong ngày. Trường hợp người bị kết án tử hình có dấu hiệu tự sát, trốn khỏi trại giam thì có thể bị cùm chân cả ngày, đêm.

Thu Hà

Nội dung trên được hướng dẫn tại Thông tư 39/2012/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 04/7/2012 quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình.

Theo đó, người bị kết án tử hình được gặp người thân theo quy định, khi thân nhân đến phải có sổ thăm gặp do trại giam cấp hoặc đơn đề nghị được thăm gặp có xác nhận của UBND cấp xã. Người bị kết án tử hình được gặp không quá năm người là thân nhân trong mỗi lần gặp. Trong thời gian gặp thân nhân, người bị kết án tử hình không được trực tiếp nhận quà, tiền hoặc các đồ vật khác; không được ăn uống, hút thuốc, sử dụng chất kích thích tại buồng thăm gặp; phải bị cùm một chân và có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ trại giam trong thời gian thăm gặp.

Bên cạnh đó, người bị kết án tử hình nếu vi phạm nội quy trại giam sẽ bị lập biên bản, bị kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, phạt cùm chân, đồng thời không được gửi thư, nhận quà và gặp người thân trong suốt thời gian bị kỷ luật.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/8/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,400

Bài viết về

lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
  • 13:55 | 12/06/2024 Quyết định 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:50 | 12/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 10:35 | 12/06/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTP ngày 6/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
  • 10:30 | 12/06/2024 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 09:10 | 12/06/2024 Thông tư 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
3.230.173.188

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn