Bãi bỏ toàn bộ 08 VBQPPL của Ngân hàng Nhà nước từ 15/02/2021

02/01/2021 10:05 AM

Ngân hành Nhà nước ban hành Thông tư 18/2020/TT-NHNN ngày 30/12/2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật.

Châu Thanh

Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 08 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm:

- Quyết định 61/2000/QĐ-NHNN9 ngày 23/02/2000 ban hành Quy chế cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước;

- Quyết định 15/2000/QĐ-NHNN4 ngày 11/01/2000 ban hành Quy chế Kiểm soát viên Ngân hàng Nhà nước;

- Quyết định 249/2000/QĐ-NHNN9 ngày 09/8/2000 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị thuộc hệ thống Ngân hàng Nhà nước;

- Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN ngày 17/9/2003 ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Ngân hàng;

- Quyết định 316/2004/QĐ-NHNN ngày 31/3/2004 sửa đổi Quyết định 1087/2003/QĐ-NHNN 17/9/2003;

- Quyết định 41/2006/QĐ-NHNN ngày 17/8/2006 ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng bảo vệ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước;

- Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng;

- Thông tư 10/2009/TT-NHNN ngày 08/5/2009 sửa đổi Quyết định 45/2007/QĐ-NHNN 17/12/2007.

Thông tư 18/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,020

Bài viết về

lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 18/05/2024 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
  • 07:10 | 18/05/2024 Nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
  • 17:20 | 17/05/2024 Nghị định 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 17:15 | 17/05/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 quy định kiểm tra chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước
  • 15:25 | 17/05/2024 Thông tư 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước 2023 28/2023/QH15
  • 15:00 | 17/05/2024 Quyết định 424/QĐ-TTg ngày 16/5/2024 bổ sung Phụ lục Danh mục và phân công cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV kèm theo Quyết định 2114/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 19-KL/TW và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV
  • 11:45 | 17/05/2024 Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 16/5/2024 tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
  • 07:20 | 16/05/2024 Nghị định 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
  • 18:15 | 15/05/2024 Công văn 2033/BXD-GD ngày 14/5/2024 đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng
  • 16:50 | 15/05/2024 Thông tư 08/2024/TT-BGDĐT ngày 15/5/2024 hướng dẫn lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học
44.200.86.95

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn