Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030

31/12/2020 08:44 AM

Thủ tướng ban hành Quyết định 2231/QĐ-TTg về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cao Dung

Theo đó, đối tượng Quy hoạch hạ tầng PCCC là hạ tầng PCCC cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, bao gồm:

- Mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC;

- Hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC;

- Hệ thống giao thông phục vụ PCCC;

- Hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC.

Một số nội dung trọng tâm khi lập Quy hoạch:

- Phân tích, đánh giá tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội có tác động và yêu cầu đòi hỏi đối với công tác PCCC nói chung và hạ tầng PCCC nói riêng;

- Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển hạ tầng PCCC đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phục vụ và bảo vệ công cuộc phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

-  Đánh giá về liên kết vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương trong việc phát triển hạ tầng PCCC.

- Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng PCCC trong thời kỳ quy hoạch.

- Xây dựng phương án phát triển hạ tầng PCCC.

-  Xây dựng danh mục dự án quan trọng quốc gia và dự án ưu tiên đầu tư phát triển.

- Các giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 2231/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 28/12/2020.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,683

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 05/10/2022 Thông tư 15/2022/TT-BCT ngày 03/10/2022 về quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp
  • 08:50 | 05/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022 sửa đổi Thông tư về quản lý thuốc thú y
  • 07:50 | 05/10/2022 Công văn 3860/LĐTBXH-BĐG ngày 29/9/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  • 07:40 | 05/10/2022 Nghị định 72/2022/NĐ-CP ngày 04/10/2022 sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn