Dự toán tổng mức vay của NSNN năm 2021 là 608.569 tỷ đồng

09/12/2020 15:02 PM

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Thùy Liên

Theo đó, công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:
 
- Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng; trong đó:

+ Thu nội địa: 1.133.500 tỷ đồng;

+ Thu từ dầu thô: 23.200 tỷ đồng;

+ Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 178.500 tỷ đồng;

+ Thu viện trợ: 8.130 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng; trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 477.300 tỷ đồng;

+ Chi trả nợ lãi: 110.065 tỷ đồng;

+ Chi viện trợ: 1.600 tỷ đồng;

+ Chi thường xuyên: 1.036.730 tỷ đồng;

+ Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế: 25.505 tỷ đồng;

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 100 tỷ đồng;

+ Dự phòng ngân sách nhà nước: 34.500 tỷ đồng.

- Chi trả nợ gốc là 264.899 tỷ đồng.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1927/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,291

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 06/12/2022 Hướng dẫn 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 thực hiện một số điều trong Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.
  • 07:45 | 06/12/2022 Thông tư 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.
  • 13:30 | 05/12/2022 Thông tư 19/2022/TT-BNNPTNT ngày 02/12/2022 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam
  • 11:25 | 05/12/2022 Thông tư 16/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • 11:00 | 05/12/2022 Thông tư 15/2022/TT-NHNN ngày 30/11/2022 quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
  • 09:50 | 05/12/2022 Chỉ thị 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023
  • 07:50 | 05/12/2022 Thông tư 28/2022/TT-BGTVT ngày 29/11/2022 quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
  • 14:40 | 02/12/2022 Thông tư 70/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngoài
  • 07:40 | 02/12/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 về đăng ký biện pháp bảo đảm
  • 14:30 | 01/12/2022 Công văn 8056/VPCP-KGVX ngày 01/12/20222 về nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn