Quy định đưa người vào cơ sở chữa bệnh

15/06/2012 14:55 PM

Liên Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Công an vừa phối hợp ban hành TTLT 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP về thủ tục, chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (gọi tắt là Trung tâm).

Minh Tùng

Theo đó, người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm là các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, người bán dâm theo Điều 4 của Thông tư này. Chủ tịch UBND cấp Xã sẽ lập hồ sơ đề nghị trình UBND cấp Huyện xem xét. Chủ tịch UNND cấp Huyện có trách nhiệm lập Hội đồng tư vấn để xem xét đề nghị đưa vào Trung tâm. Chủ tịch UBND cấp Huyện là người cuối cùng xem xét và đưa quyết định về việc đưa vào Trung tâm.

Người bị đưa vào Trung tâm được hưởng nhiều chế độ như: chế độ quản lý và đánh giá học viên; chế độ sinh họat văn hóa thể dục thể thao; chế độ tư vấn; chế độ lao động, chế độ thăm gặp của nhân thân; chế độ nghỉ chịu tang. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, người có tiến bộ rõ rệt sẽ được xem xét giảm thời hạn chấp hành quyết định tại Trung tâm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2012, thay thế Thông tư 22/2004/TTLT-BLDTBXH-BCA. />

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,683

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá
  • 03:10 | 28/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật
  • 17:00 | 27/09/2022 Nghị định 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
  • 13:30 | 27/09/2022 Công văn 3380/BVHTTDL-DSVH ngày 08/09/2022 hướng dẫn thực hiện nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2030
  • 17:10 | 26/09/2022 Chỉ thị 274/CT-BVHTTDL ngày 23/9/2022 tăng cường quản lý Nhà nước đối với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật, lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phục hồi và phát triển du lịch
  • 07:30 | 24/09/2022 Nghị định 69/2022/NĐ-CP ngày 23/9/2022 sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
  • 16:30 | 23/09/2022 Quyết định 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2024.
  • 11:00 | 23/09/2022 Thông tư 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 hướng dẫn hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
  • 10:20 | 23/09/2022 Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022 về quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động của Chương trình "Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư"
  • 10:00 | 23/09/2022 Quyết định 1606/QĐ-NHNN ngày 22/9/2022 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn