Quy định đưa người vào cơ sở chữa bệnh

15/06/2012 14:55 PM

Liên Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Công an vừa phối hợp ban hành TTLT 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 06/6/2012, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP về thủ tục, chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (gọi tắt là Trung tâm).

Minh Tùng

Theo đó, người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm là các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, người bán dâm theo Điều 4 của Thông tư này. Chủ tịch UBND cấp Xã sẽ lập hồ sơ đề nghị trình UBND cấp Huyện xem xét. Chủ tịch UNND cấp Huyện có trách nhiệm lập Hội đồng tư vấn để xem xét đề nghị đưa vào Trung tâm. Chủ tịch UBND cấp Huyện là người cuối cùng xem xét và đưa quyết định về việc đưa vào Trung tâm.

Người bị đưa vào Trung tâm được hưởng nhiều chế độ như: chế độ quản lý và đánh giá học viên; chế độ sinh họat văn hóa thể dục thể thao; chế độ tư vấn; chế độ lao động, chế độ thăm gặp của nhân thân; chế độ nghỉ chịu tang. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, người có tiến bộ rõ rệt sẽ được xem xét giảm thời hạn chấp hành quyết định tại Trung tâm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 21/7/2012, thay thế Thông tư 22/2004/TTLT-BLDTBXH-BCA. />

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,752

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"
  • 16:05 | 23/11/2022 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư
  • 16:00 | 23/11/2022 Thông tư 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
  • 10:40 | 23/11/2022 Quyết định 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn