Xúc tiến đầu tư một cách toàn diện

13/06/2012 16:05 PM

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT), tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động XTĐT trong nước, từ nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong một chương trình tổng thể thống nhất, ngày 08/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg.

Thanh Hữu

Theo đó, đề cập cụ thể nội dung của chương trình XTĐT quốc gia như: Tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam; Xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược XTĐT; Tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động XTĐT; Tập huấn, đào tạo và các hoạt động khác. Đồng thời quy định rõ trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia; Thẩm quyền phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia.

Ngoài ra, việc thực hiện chương trình XTĐT quốc gia bao gồm các hoạt động như: Triển khai thực hiện chương trình XTĐT quốc gia; Hoạt động XTĐT của UBND cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Điều chỉnh và chấm dứt đề án XTĐT thuộc chương trình XTĐT quốc gia; Báo cáo thực hiện đề án XTĐT; Kinh phí thực hiện chương trình và quản lý kinh phí chương trình XTĐT quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,090

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 02/03/2024 Quyết định 211/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025
  • 16:00 | 02/03/2024 Công văn 485/TCT-KK ngày 06/02/2024 ngừng kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan điều tra
  • 08:20 | 02/03/2024 Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 01/03/2024 đàm phán, ký Bản ghi nhớ về thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập giữa Việt Nam và Ô-xtơ-rây-li-a
  • 07:50 | 02/03/2024 Quyết định 208/QĐ-TTg ngày 29/02/2024 phê duyệt Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:35 | 02/03/2024 Công văn 472/BHXH-TTKT ngày 27/02/2024 hướng dẫn triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành và kiểm tra
  • 13:58 | 01/03/2024 Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 13:55 | 01/03/2024 Nghị định 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"
  • 08:00 | 01/03/2024 Hướng dẫn 02/HDLN-BCA-VKSNDTC ngày 31/01/2024 phối hợp thực hiện trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra của Công an nhân dân
  • 07:30 | 01/03/2024 Nghị định 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực
  • 07:20 | 01/03/2024 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2023 hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn