Xúc tiến đầu tư một cách toàn diện

13/06/2012 16:05 PM

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT), tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động XTĐT trong nước, từ nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong một chương trình tổng thể thống nhất, ngày 08/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg.

Thanh Hữu

Theo đó, đề cập cụ thể nội dung của chương trình XTĐT quốc gia như: Tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam; Xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược XTĐT; Tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động XTĐT; Tập huấn, đào tạo và các hoạt động khác. Đồng thời quy định rõ trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia; Thẩm quyền phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia.

Ngoài ra, việc thực hiện chương trình XTĐT quốc gia bao gồm các hoạt động như: Triển khai thực hiện chương trình XTĐT quốc gia; Hoạt động XTĐT của UBND cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Điều chỉnh và chấm dứt đề án XTĐT thuộc chương trình XTĐT quốc gia; Báo cáo thực hiện đề án XTĐT; Kinh phí thực hiện chương trình và quản lý kinh phí chương trình XTĐT quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,803

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:10 | 25/11/2022 Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
  • 16:00 | 25/11/2022 Kết luận 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030. tầm nhìn đến năm 2050
  • 10:00 | 25/11/2022 Quyết định 1542/QĐ-BGTVT ngày 23/11/2022 về Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
  • 05:50 | 25/11/2022 Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập
  • 10:00 | 24/11/2022 Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 09:00 | 24/11/2022 Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022 quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030
  • 02:30 | 24/11/2022 Quyết định 3159/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Bác sĩ Y học cổ truyền Việt Nam"
  • 16:05 | 23/11/2022 Thông tư 18/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/11/2022 quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển của lực lượng Kiểm ngư
  • 16:00 | 23/11/2022 Thông tư 80/2022/TT-BQP ngày 11/11/2022 hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
  • 10:40 | 23/11/2022 Quyết định 3504/QĐ-BHXH ngày 21/11/2022 Quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng theo thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn