Xúc tiến đầu tư một cách toàn diện

13/06/2012 16:05 PM

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT), tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động XTĐT trong nước, từ nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong một chương trình tổng thể thống nhất, ngày 08/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg.

Thanh Hữu

Theo đó, đề cập cụ thể nội dung của chương trình XTĐT quốc gia như: Tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam; Xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược XTĐT; Tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động XTĐT; Tập huấn, đào tạo và các hoạt động khác. Đồng thời quy định rõ trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia; Thẩm quyền phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia.

Ngoài ra, việc thực hiện chương trình XTĐT quốc gia bao gồm các hoạt động như: Triển khai thực hiện chương trình XTĐT quốc gia; Hoạt động XTĐT của UBND cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Điều chỉnh và chấm dứt đề án XTĐT thuộc chương trình XTĐT quốc gia; Báo cáo thực hiện đề án XTĐT; Kinh phí thực hiện chương trình và quản lý kinh phí chương trình XTĐT quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,925

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:55 | 03/06/2023 Quyết định 951/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2023 về Bộ Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí
  • 11:53 | 03/06/2023 Quyết định 09/2023/QĐ-KTNN ngày 02/6/2023 về sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật
  • 11:50 | 03/06/2023 Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 về quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền Thông
  • 08:45 | 03/06/2023 Công văn 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
  • 07:50 | 03/06/2023 Thông tư 07/2023/TT-BNV ngày 31/5/2023 quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ về bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:45 | 02/06/2023 Nghị định 28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
  • 17:05 | 02/06/2023 Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
  • 17:00 | 02/06/2023 Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL ngày 02/6/2023 quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
  • 16:55 | 02/06/2023 Nghị quyết 87/NQ-CP ngày 02/6/2023 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  • 15:50 | 02/06/2023 Thông tư 34/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn