Phụ nữ được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm

17/04/2012 11:10 AM

Để quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo thực hiện tốt Đề án Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2010 -2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 54/2012/TT-BTC ngày 09/4/2012.

Minh Nguyệt

Theo đó, kinh phí NSNN thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp theo quy định của Luật NSNN và các VBPL khác có liên quan. Việc hỗ trợ đối với lao động nữ khu vực thành thị được bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp đào tạo và dạy nghề.

Sẽ chi một số nội dung như: hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về học nghề và việc làm; hoạt động đẩy mạnh hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm... Trong đó, tập trung vào mức chi dành cho người học được quy định trong quyết định số 295/QĐ-TTg, mức chi dành cho giáo viên, giảng viên theo Quyết định 1956/QĐ-TTg. Chi tối đa là 150 triệu đồng/mô hình/tối đa 30 hộ để thực hiện mô hình thí điểm tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ đã được dạy nghề.

Thông tư này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/6/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,066

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:55 | 08/02/2023 Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • 08:22 | 08/02/2023 Thông tư 21/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 sửa đổi Thông tư 16/2019/TT-BKHCN quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
  • 08:20 | 08/02/2023 Thông tư 20/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 về quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
  • 17:20 | 07/02/2023 Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2023 trực tuyến với địa phương
  • 14:40 | 07/02/2023 Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị
  • 11:30 | 07/02/2023 Thông tư 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06/02/2022 về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú
  • 13:30 | 06/02/2023 Luật khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024
  • 10:45 | 06/02/2023 Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030
  • 10:30 | 06/02/2023 Quyết định 02/2023/QĐ-TTg ngày 03/02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân
  • 07:30 | 04/02/2023 Thông tư 07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn