Hướng dẫn thủ tục thành lập VPĐD

02/04/2012 09:21 AM

Tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài có thể gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (VPĐD) đến Bộ Công thương (Cục Xúc tiến thương mại) hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thu Hà

Đây là một trong những quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BCT hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động VPĐD của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công thương ban hành ngày 27/3/2012.

Theo đó, để thành lập VPĐD, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập VPĐD đến cơ quan cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định 100/2011/NĐ-CP (nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Xúc tiến thương mại hoặc gửi qua đường bưu điện). Cơ quan cấp Giấy phép tiếp nhận hồ sơ của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và ghi giấy biên nhận (trừ trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện). Giấy biên nhận được lập thành 02 bản: 01 bản giao cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và 01 bản lưu tại cơ quan cấp Giấy phép.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xem xét, cấp hoặc không cấp Giấy phép thành lập VPĐD cho tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,851

Bài viết về

lĩnh vực Thương mại

Chính sách khác
VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:15 | 23/04/2024 Thông tư 24/2024/TT-BTC ngày 17/4/2024 hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
  • 09:00 | 23/04/2024 Thông báo 173/TB-VPCP ngày 22/4/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về "Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
  • 08:30 | 23/04/2024 Quyết định 511/QĐ-BTP ngày 28/3/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của Bộ Tư pháp
  • 08:20 | 23/04/2024 Công văn 1654/BVHTTDL-DLQGVN ngày 19/4/2024 triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024
  • 07:20 | 23/04/2024 Quyết định 1187/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 16:00 | 22/04/2024 Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản
  • 15:50 | 22/04/2024 Công văn 2045/BYT-KCB ngày 22/4/2024 bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm 2024
44.197.231.211

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn