Hoạt động nghệ thuật nào được NN hỗ trợ?

15/03/2012 17:48 PM

Ngày 07/3/2012, Liên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài chính đã ban hành TTLT số 02/2012/TTLT/BVHTTDL-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ NSNN cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật ở Trung ương và Hội văn học nghệ thuật địa phương giai đoạn 2011-2015.

Ms. Thu Hà

Theo đó, TTLT quy định các hoạt động được hỗ trợ gồm hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật và hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật chất lượng cao.

Chế độ tài chính đối với các hoạt động được hỗ trợ bao gồm: Chi tổ chức các hội thảo, hội nghị nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tập huấn bồi dưỡng tài năng văn học – nghệ thuật (VH-NT); Chi tổ chức các hội thảo khoa học sáng tạo tác phẩm, công trình VH-NT; Chi mua tư liệu, tài liệu cập nhật thông tin mới phục vụ hoạt động sáng tạo VH-NT; Chi hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả thực hiện hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VH-NT, nhóm tác giả công bố tác phẩm, công trình VH_NT; Chi hỗ trợ công tác tổ chức thẩm định đề cương, đánh giá, nghiệm thu tác phẩm, công trình VH-NT; Chi tổ chức, hướng dẫn, đánh giá, kiểm tra, sơ kết, tổng kết chính sách hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình VH-NT; Chi hỗ trợ liên quan trực tiếp đến hoạt động hỗ trợ sáng tạo VH-NT …

TTLT có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,838

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:20 | 04/10/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTP ngày 05/9/2022 về quy định mã số, tiêu chuẩn và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý
  • 16:45 | 03/10/2022 Thông tư 03/2022/TT-BXD ngày 27/9/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
  • 14:00 | 03/10/2022 Thông tư 14/2022/TT-BCT ngày 30/9/2022 sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện
  • 13:40 | 03/10/2022 Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính
  • 13:30 | 03/10/2022 Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị
  • 07:40 | 03/10/2022 Thông tư 18/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/9/2022 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật.
  • 07:30 | 03/10/2022 Nghị định 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
  • 07:00 | 03/10/2022 Thông tư 59/2022/TT-BTC ngày 29/9/2022 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.
  • 10:30 | 29/09/2022 Quyết định 1521/QĐ-TCT ngày 22/9/2022 về Quy trình quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
  • 17:30 | 28/09/2022 Công điện 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022 về tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường biện pháp quản lý, điều hành giá

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn