Đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y

16/02/2012 16:53 PM

Thuốc thú y được đăng ký gia công phải có GCN lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực hoặc thuốc thú y chưa có GCN lưu hành tại Việt Nam đặt sản xuất (SX) gia công chỉ để xuất khẩu.

Minh Nguyệt

Cơ sở nhận gia công phải là cơ sở được Cục Thú y cấp GCN thực hành tốt SX thuốc (GMP) phù hợp với thuốc thú y đăng ký SX gia công. Việc gia công phải thực hiện toàn bộ các công đoạn của quá trình SX và chỉ được phép đặt tại một Bên nhận gia công. Hồ sơ đăng ký SX gia công thuốc thú y trong nước phải viết bằng tiếng Việt, tên các thành phần của thuốc trong hồ sơ phải là tên gốc hoặc tên chung thông dụng trong nước và quốc tế, có các mẫu đơn kèm theo.

GCN lưu hành thuốc thú y SX gia công có hiệu lực bằng thời gian hiệu lực của Hợp đồng SX gia công thuốc thú y cộng với thời hạn sử dụng của sản phẩm, tối đa là 05 năm kể từ ngày cấp. Giấy chứng nhận SX gia công để xuất khẩu (CFS) có giá trị 02 năm kể từ ngày cấp. Đó là các nội dung được triển khai trong Thông tư 08/2012/TT-BNNPTNT do BNNPTNT ban hành ngày 13/02/2012, quy định về thủ tục đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y.

 Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 29/03/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,573

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:00 | 02/02/2023 Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
  • 07:00 | 02/02/2023 Thông tư 06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 sửa đổi Thông tư 36/2018/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
  • 17:05 | 01/02/2023 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
  • 17:00 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 hướng dẫn hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp
  • 16:10 | 01/02/2023 Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 về quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • 13:40 | 01/02/2023 Thông tư 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
  • 08:05 | 01/02/2023 Thông tư 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ
  • 08:00 | 01/02/2023 Thông tư 27/2022/TT-NHNN ngày 31/12/2022 sửa đổi Thông tư quy định về phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng
  • 16:30 | 31/01/2023 Thông tư 07/2023/TT-BQP ngày 27/01/2023 hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu và Nghị định 37/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam.
  • 07:25 | 31/01/2023 Nghị quyết 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn